Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Statsråden tar bostøtte fra nesten 70 000 vanskeligstilte

Regjeringens kutt gjør at 43 000 husstander får mindre bostøtte, og 25 000 mister støtten helt. Dette kommer i tillegg til de 40 000 flere som har fått avslag på bostøtte de siste syv årene.

Rødt spurte kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) hvor mange husstander som vil miste bostøtten fra april, når den ekstraordinære strømstøtten fjernes. Foto: Trond A. Isaksen/Kommunal- og distriktsdepartementet

Rødt spurte kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) hvor mange husstander som vil miste bostøtten fra april, når den ekstraordinære strømstøtten fjernes. Foto: Trond A. Isaksen/Kommunal- og distriktsdepartementet

Bostøttealliansen og Pensjonistforbundet har tidligere advart sterkt mot en langvarig underregulering av bostøtten, som skal være et boligsosialt virkemiddel for vanskeligstilte. Vi har rettet skarp kritikk mot regjeringens nedskjæringer i bostøtten fra 4,7 milliarder til 3,9 milliarder kroner for 2024.  

Rødt stilte spørsmål

Med utgangspunkt i vår grundige dokumentasjon, stilte stortingsrepresentant Tobias Drevland Lund (R) nylig spørsmål til kommunal- og distriktsminister Erling Sande (Sp) om hvor mange husstander som vil miste bostøtten fra april, når den ekstraordinære strømstøtten fjernes. 

Statsråden svarte at 25 000 færre vil få bostøtte, og at ytterligere 43 000 husstander får kutt i støtten. Han viser til at strømmarkedet er bedre, slik at det er «(…) på tide å kome attende til ein normalsituasjon». Dette mener vi er en skjev fremstilling. De midlertidige kriseordningene har i begrenset grad dekket over en vedvarende underregulering av den ordinære ordningen.

40 000 flere husstander har allerede fått avslag på bostøtte på grunn av underreguleringer og kutt de siste sju årene. 15 000 enslige eldre har videre blitt presset ut av bostøtteordningen de siste 13 årene.  

Forventer bedring i boligmeldingen

Pensjonistforbundet er medlem av Bostøttealliansen, en samarbeidsallianse med 20 organisasjoner som krever at satsene økes, for å hjelpe de som står i en økonomisk utfordrende bo- og livssituasjon. Vi forventer betydelige forbedringer i bostøtteordningen i den kommende boligmeldingen, som regjeringen vil legge fram våren 2024.