Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Skuffet over statsbudsjettet – bør vurdere å bruke litt fra oljefondet

– Våre medlemmer er bekymret for de økte forskjellene i Norge, og mange sliter med å betale utgiftene sine. Vi hadde håpet budsjettet ville gjenspeile dette i større grad, sa Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen på dagens høring i Stortinget.

Leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, deltar i dag i to høringer i Stortinget om forslaget til statsbudsjett for 2024.

Leder i Pensjonistforbundet, Jan Davidsen, deltar i dag i to høringer i Stortinget om forslaget til statsbudsjett for 2024.

Første høring var i Stortingets finanskomite. Senere i ettermiddag blir det høring i arbeids- og sosialkomiteen.

– Vi håper dere vil vurdere bruken av oljefondet. Det må være rom for å bruke noen tideler og sikre at man får gjort noe for de med lavere pensjoner. Det bør også gjøres noe mer med kommuneøkonomien, blant annet for å tilrettelegge for mer aldersvennlige samfunn, sa Davidsen da han snakket til medlemmene i finanskomiteen.

I høringsinnspillet som er innlevert, nevnes både økningen i antall eldre fremover, mangel på sykehjem og omsorgsboliger, digitaliseringsutfordringer, kulturtilbud, tannhelsereform, fripoliser mm.

Les hele høringsuttalelsen, og innspillene som er overlevert de andre komiteene på Stortinget på vår side for høringsdokumenter.