Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Mindre skatt for pensjonister

Regjeringen tar grep i revidert budsjett.

Mange har oppdaget at skatten har økt i år. Det har skjedd til tross for at regjeringen har lovet lavere skatt for lave og midlere inntekter. Pensjonistforbundet har reagert sterkt på dette, og har krevd at regjeringen bruker revidert budsjett til å rette opp i de urimelige skatteøkningene.

Blant annet ville enslige minstepensjonister fått en skatteøkning på om lag 4300 kroner, noe som ville mer enn spist opp økningen av minstepensjon på 4000 kroner fra 1. januar i år.

Regjeringen tar grep

Nå varsler Finansminister Trygde Slagsvold Vedum at regjeringen tar grep i revidert budsjett, som skal legges frem 11. mai.

De vil redusere skatten for alle pensjonister med inntekt under 370.000 kroner, og sikrer samtidig at enslige minstepensjonister vil slippe å betale inntektsskatt.

Til VG sier Vedum at de som har mellom 250.000 og 330.000 kroner i pensjon skal få 4500 kroner i skattelette, og de med pensjon mellom 330.000 og 370.000 kroner også skal få redusert skatt, men et noe mindre beløp.

Uholdbar situasjon

– Vi er glade for at regjeringen nå tar grep, og retter opp i skjevheten gjennom revidert budsjett, sier forbundsleder Jan Davidsen.

– Våre beregninger viste at de laveste pensjonene ville fått størst skatteskjerpelse i år. Det var en uholdbar situasjon, og det skal sånn sett bare mangle at en endring kommer på plass. Mange har det tøft som følge av økte renter, generell prisstigning, og dyre matvarer. Da kan ikke skattesystemet stramme skruen enda hardere, sier han.

Revidert budsjett legges frem 11. mai. Pensjonistforbundet vil studere endringene av skatten nærmere når budsjettet er lagt frem.