Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Landsmøte 2023

Pensjonistforbundet avholder sitt 31. landsmøte fra 29. mai t.om. 01. juni 2023. Der blir det mange gode debatter, og viktige vedtak blir fattet. På landsmøtet velges ledelse og sentralstyre for de neste 3 årene, og det vedtas et handlingsprogram innen viktige områder som Pensjonistforbundet skal arbeide for å få gjennomslag for i den neste 3-års perioden. Landsmøtet blir og strimet, så her kan alle følge med underveis.

Nyvalgt fylkesleder i Pensjonistforbundet Rogaland, Herdis Gunn Rødne.

Nyvalgt fylkesleder i Pensjonistforbundet Rogaland, Herdis Gunn Rødne.

Det gjøres grundige forberedelser i forkant av landsmøtet, hvor hele organisasjonen har deltatt i prosessen med å stake ut kursen for den neste perioden. Det er bl.a. annet opprettet 4 utvalg innen områdene: handlingsprogram, vedtekter, organisasjonsutvalg, og aktivitets-, økonomi- og kontingentutvalg. Her er Rogaland sterkt representert med medlemmer i alle utvalgene, og vi har også en representant i valgkomiteen. Vår flotte nye fylkesleder, som er avbildet her, deltok sist uke på ett av de siste forberedelsesmøtene til Landsmøtet. I forkant av dette hadde vi delegasjonsmøte i Rogaland. Vi stiller med 6 delegater, og på delegasjonsmøte gikk vi gjennom alle landsmøtedokumentene. Vi har forberedt oss godt, og er klar for innsats!💪😍

Pensjonistforbundet er en sterk pådriver i eldrepolitikken innen viktige områder som: helse, aktivitet, medvirkning, trygghet, og ikke minst jobben med å sikre at alle pensjonister skal få en anstendig pensjon! Vi er en politisk uavhengig organisasjon, men arbeider for pensjonistenes og uføretrygdedes interesser. For at vi skal kunne gjøre dette viktige arbeidet er vi helt avhengig av medlemmene våre. Dess flere vi er – dess sterkere står vi!

Bli med oss på laget du også!

·        Send SMS til 2262, skriv ordet pensjonist i meldingen.

·        Eller gå inn på: https://www.pensjonistforbundet.no/bli-medlem

·        Eller ring medlemsservice på tlf. 22348770