Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Helseutvalget i Akershus

Teamleder Oddvar Faltin i Pasientombudet deltok på Helseutvalgets møte denne uken

Fra venstre; Helene Kieding, Knut Magne Ellingsen (begge medlemmer i Helseutvalget), og Oddvar Faltin fra Pasientombudet. John Granly er Helseutvalgets leder i Akershus og også fotograf.  Synnøve Minde og Arne Vestby var ikke tilstede når bildet ble tatt

Fra venstre; Helene Kieding, Knut Magne Ellingsen (begge medlemmer i Helseutvalget), og Oddvar Faltin fra Pasientombudet. John Granly er Helseutvalgets leder i Akershus og også fotograf. Synnøve Minde og Arne Vestby var ikke tilstede når bildet ble tatt

Oddvar Faltin fra Pasientombudet er utdannet både sykepleier og jurist. Temaet på møtet var tvang og vold mot eldre i omsorg. Et aktuelt og komplekst tema når det kommer til lovverk.

Etter møtet hadde Helseutvalget felles lunsj med styret i Akershus. Styret fikk også en kort orientering fra representanten fra Pasientombudet.