Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyheter

37 artikler tagget med «Lovverk»

Foredragsholdere og leder. Foto: Leif Petter Grønmo
Karasjok Pensjonistforening/Pensjon
Fremtidsfullmakt og vergemål som tema på medlemsmøtet i Karasjok
Bente Lund Jacobsen kan bli både første og siste eldreombud i Norge, dersom ombudet legges ned. (Foto: Svein Arne Orvik/Eldreombudet)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Politikk
Redd Eldreombudet!
– Pensjonistforbundet har arbeidet for en opphevelse av samordningsfellen i flere år, sier forbundsleder Jan Davidsen.
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Politikk
- Dagens regelverk er urettferdig og ulogisk
Thorstein Øverland er rådgiver for Pensjonistforbundet i spørsmål som gjelder privat tjenestepensjon. I dette webinaret forklarer han hva fripoliseproblemet går ut på.
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Økonomi
Webinar om fripoliser
Fra venstre; Helene Kieding, Knut Magne Ellingsen (begge medlemmer i Helseutvalget), og Oddvar Faltin fra Pasientombudet. John Granly er Helseutvalgets leder i Akershus og også fotograf. Synnøve Minde og Arne Vestby var ikke tilstede når bildet ble tatt
Pensjonistforbundet Akershus/Helse og omsorg
Helseutvalget i Akershus
Solveig Brorson Olsen og Christin Ruud Ulfsryggen anbefaler å ha gode avtaler i orden før den ene parten i et forhold faller fra. (Foto: ELLEN JARLI)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Økonomi
Sørg for smarte avtaler
Fra 2015 til 2020 ble kjøpekraften til en vanlig fripolise redusert med 10 prosent. Pensjonistforbundets konsulent Thorstein Øverland karakteriserer eksperimentet som en fiasko. (Illustrasjonsfoto: iStock / Foto: Johnny Syversen)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Pensjon
- Eksperimentet er blitt en komplett fiasko
Foto: klikk.no
Pensjonistforbundet Akershus/Helse og omsorg
Uttalelse fra Pensjonistforbundet Akershus - fastlegeordningen
Kristin Skogen Lund er konsernsjef i Schibsted og har ledet Pensjonsutvalget. (Foto: Schibsted)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Politikk
– Viderefører sosiale skjevheter
Ny arvelov, ny vergemålslov, arveavgiften fjernet, samlivsform, nye arvefeller og testament ble forklart av konsulent i Pensjonistforbundet Carsten O. Five.
Søgne Pensjonistforening/Trygghet
Arveavgiften er fjernet - men se opp for nye arve feller
Pensjonistforbundet mener at det må være en mulighet for alle fripoliseeiere, også de eldste, å velge raskere utbetaling av fripoliser. Det kan bidra til at kunden sitter igjen med mer av overskuddet. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Politikk
– Dette er aldersdiskriminering av fripoliseeierne
Slik så det ut på Aker Brygge i Oslo i juni 2021, før kommunen innførte begrensninger for utleiere av elsykler.
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Trygghet
Gående må sikres bedre vern
Høringsrunden der Pensjonistforbundet var eneste deltager, ble gjennomført på Zoom og streamet via Stortingets Nett-TV. (skjermdump)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Politikk
- Dette er pensjonistenes penger
Pensjonistforbundet ber innstendig om at det i folkeavstemninger legges opp til løsninger som sidestiller alle og ikke utelukker noen. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Politikk
Mange eldre vil være forhindret fra å si sin mening
Regelverksendringen sikrer at den obligatoriske tjenestepensjonen forbedres, slik at fulltidsansatte får en økt pensjonssparing på 2128 kroner per år. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Pensjon
Pensjon fra første krone innføres fra 2022
Et lovforslag kan føre til slutten på livsvarige livspoliser. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Pensjon
Du kan miste retten til livsvarig pensjon
Samferdselsministeren mener en obligatorisk helseattest for eldre bilførere er et viktig virkemiddel for å sikre at de med førerrett oppfyller helsekravene, og dermed er trygge sjåfører. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Politikk
Fortsatt krav om helseattest for bilførere over 80 år
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Debatt
Strømregningen må kuttes nå!
Pensjonistforbundet ba om å verne fortauene for fotgjengere, men siden de små elektriske kjøretøyene faller inn under definisjonen som sykkel, så kan de brukes som sykler og parkeres som sykler. (Foto: Anders Rasch)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Trygghet
Kjøring på fortau bør forbys
Ett av Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet for 2021 var nettopp et NAV-ombud. Det har Stortinget nå vedtatt. 
(Illustrasjonsfoto: Anders Rasch)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Politikk
Seier for Pensjonistforbundet
Usaklig forskjellsbehandling på grunn av alder er ulovlig på alle samfunnsområder. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Annet
Aldersdiskriminering - hva er det?
Eldreombud Bente Lund Jacobsen inviterer alle til å delta på den digitale åpningen. Foto: Svein Arne Orvik / Eldreombudet
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Politikk
Vi ønsker Eldreombudet velkommen
I et land med kalde og mørke vintre er rimelige og forutsigbare strømpriser for vanlige forbrukere viktig. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Økonomi
Pensjonistforbundet krever forutsigbare og forståelige strømpriser
Ansatte over 67 år har svakere rettigheter når det gjelder sykepenger. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Trygghet
Bedre rettigheter for ansatte over 67 år - nå!
SP, SV og Rødt støtter Pensjonistforbundet og vil fjerne samordningsfellen. F.v. forbundsleder Jan Davidsen, Per Olaf Lundteigen (SP), Bjørnar Moxnes (Rødt) og Solfrid Lerbrekk (SV).
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Politikk
De vil fjerne samordningsfellen
Pensjonistforbundet har i de siste årene satset mye på eldrerådsopplæring. Her fra et vellykket kurs i eldrerådsarbeid for 40 entusiastiske deltakere i Harstad. (Foto: Trond H. Nedrebø)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Politikk
Eldrerådene tas ikke med på råd
Et flertall stemte mot forslaget om pensjonsopptjening fra første krone, da det ble behandlet i Stortinget 7. februar. (Foto: Stortinget)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Pensjon
Pensjon fra første krone – satt på vent
- Kampen mot aldersdiskriminering i alle former er den viktigste saken for Pensjonistforbundet i denne landsmøteperioden, skriver forbundsleder Jan Davidsen i medlemsmagasinet Pensjonistens januar-utgave. (Foto: Trond H. Nedrebø)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Kultur
Kamp mot aldersdiskriminering
Offentlig ansatte som jobber ut over "normal" pensjonsalder, risikerer å tape pensjon for hver måned. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Pensjon
Urimelig å tape pensjon på å jobbe lenger!
Bedre munnhelse og billigere tannbehandling for eldre, er ett av kravene vi stiller til statsbudsjettet. (Illustrasjonsfoto: iStockphotos)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Politikk
Her er Pensjonistforbundets krav til statsbudsjettet for 2022
Illustrasjonsfoto: iStock
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Økonomi
Derfor får ikke pensjonister feriepenger
– Når vi informerer om fremtidsfullmakter, starter en bevisstgjøring, forteller Solveig Brorson Olsen i Kolbotn Advokatfellesskap SA. 
(Foto: Johnny Syversen)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Trygghet
Åtte ting du må vite om fremtidsfullmakt
Pensjonistforbundet mener arbeidstakere over 67 år bør ha rett til dagpenger ved permittering. (Illustrasjonsfoto: iStock)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Trygghet
Ber om utvidede rettigheter til arbeidstakere over 67 år
Illustrasjonsfoto: iStock
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Helse og omsorg
Pensjonerte helsearbeidere skal ikke tape penger på å bidra i koronakrisen
Pensjonistene i Norge har ikke de samme påvirkningsmulighetene som de yrkesaktive har – det er fortsatt den største aldersdiskrimineringen, skriver forbundsleder Jan Davidsen.
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Politikk
Derfor er forhandlingsrett viktig for pensjonistene!
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Politikk
Flertallet på Stortinget avvikler etterlattepensjon og forsørgingstillegg
Markering foran Stortinget 11.12.2020 - før avstemning om "samordningsfellen" i Stortinget (Foto: Johnny Syversen)
Pensjonistforbundet Nøtterøy/Politikk
Oppheving av samordningsfellen - nedstemt i Stortinget