Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Gi eldrerådene talerett i kommunestyrene!

Loven gir de eldre rett til medvirkning i kommunene. Men da må eldrerådene gis anledning til å snakke til kommunestyret når vedtak skal fattes.

Arne Thobru krever at eldrerådene får talerett i kommunestyrene. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Arne Thobru krever at eldrerådene får talerett i kommunestyrene. (Foto: Finn-Åge Løvlien)

Enkelte kommuner i Hedmark har vedtektsfestet at eldrerådet skal ha talerett i kommunestyret. Men mange steder holdes eldrerådene utenfor. Skal de eldres ønsker og behov ha reell påvirkningsmulighet, er det helt nødvendig at kommunestyrene får høre dette når de har møtene sine og før de gjør de endelige vedtakene. Dette vil være en selvsagt oppfølging av loven om Eldreråd.

Delegat Arne Thobru foreslo at fylkesstyret retter kravet om eldrerådenes talerett til alle kommuner som ikke allerede har innført ordningen. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt av årsmøtet i fylkesforeningen.