Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Datastuer på Kolbotn og i Fet!

Pensjonistforbundet og Seniornett samarbeider over hele landet om etablering av datastuer. Kolbotn pensjonistforening etablerte nylig Datastue Kolbotn! Fet pensjonistforening var tidlig ute og etablerte datastuer allerede høsten 2021, og har siden den gang hatt flere kurs. Disse kursene fortsetter i 2023 og er svært populære.

Sverre Storødegård er instruktør i Datastue Kolbotn.   Foto Anne-Grethe Eriksen, leder i Kolbotn Pf

Sverre Storødegård er instruktør i Datastue Kolbotn. Foto Anne-Grethe Eriksen, leder i Kolbotn Pf

Dette er tenkt som en videreføring av Kolbotn biblioteks På nett klokka ett tirsdager, mens Datastue Kolbotn holder seg til forskjellige temaer og legges til torsdager. De forskjellige temaene blir meldt i forkant.

Datastue Kolbotn hadde sin første samling torsdag 16. februar og tema var mobiltelefon og nettbrett. Maks deltagere på hvert kurs er 8 - åtte deltagere - og det første kurset har seks deltagere. Kurset går over tre dager og neste datoer for disse deltagerne blir 2. og 16. mars.

Kursene subsidieres av både Pensjonistforbundet og Seniornett og egenandelen er 200,- kr. for kurset som går over tre dager.

Kursene i Fet går over fire dager og deltakerne lager felles lunsj, noe som også gjør samlingene til en sosial sammenkomst. Instruktørene (tre medlemmer) som underviser, har i forkant fått kurs av representant fra Seniornett.

Pensjonistforbundet Akershus oppfordrer sine lokalforeninger til å gjøre det samme - og gi oss gjerne beskjed om det er flere foreninger som har satt i gang med datastuer!