Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Åpent møte

Vardø 15. mars 2022

Glasshuset i Vardø. Foto Arne Josvald Sabbasen

Glasshuset i Vardø. Foto Arne Josvald Sabbasen

Åpent møte i Vardø

Vardø pensjonistforening i samarbeid med Pensjonistforbundet Finnmark og Fagforbundet arrangerte åpent møte i Vardø 15. mars 2022. På møtet ble holdt i Glasshuset der 45 pensjonister deltok.

Leder i Vardø pensjonistforening, Steinar Borch Jensen ledet møtet. Leder i Pensjonistforbundet Finnmark, Arnhild Hegge orienterte arbeidet Pensjonistforbundet, både sentralt og i Finnmark. Vektla det viktige arbeidet Pensjonistforbundet arbeider med, spesielt trygdeoppgjøret og at pensjonister skal få den rettmessige pensjonen

Leder i Vardø pensjonistforening, Steinar Borch Jensen

Leder i Vardø pensjonistforening, Steinar Borch Jensen

Leder i Pensjonistforbundet Finnmark Arnhild Hegge

Leder i Pensjonistforbundet Finnmark Arnhild Hegge

Til møtet var også Lars Nestaas fra Pensjonistforbundet invitert, han tok tema «Økonomiske situasjon for pensjonister», der hvordan pensjonen har utviklet fra 2011 og frem til i dag, og hvordan endringer i skatter og avgifter påvirker pensjonistenes økonomi.

Trygdeoppgjøret 2022, som pågår nå og hva som er Pensjonistforbundets krav.

Lars Nestaas, Pensjonistforbundet. Foto Arne Josvald Sabbasen

Lars Nestaas, Pensjonistforbundet. Foto Arne Josvald Sabbasen

Mikkelsens orkester sørget for underholdningen. Foto Arne Josvald Sabbasen

Mikkelsens orkester sørget for underholdningen. Foto Arne Josvald Sabbasen

Foto Arne Josvald Sabbasen

Foto Arne Josvald Sabbasen

Foto Arne Josvald Sabbasen

Foto Arne Josvald Sabbasen