Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

6. Nyhetsbrev 2022

Nyheter fra styremøte

Desember 2022

Desember 2022

STYREMØTER

Pensjonistforbundet Finnmark har hatt et styremøter etter forrige Nyhetsbrevet. Her er noen av sakene styret har behandlet på styremøte 12.12.2022

 Årsmøte 2023

Årsmøte i Pensjonistforbundet Finnmark er fastsatt til 20. og 21. mars på Scandic Karasjok. Saker til årsmøte må sendes til styret innen 26. februar 2023.

 Pensjonistforbundet Finnmark – 50 år

Pensjonistforbundet Finnmark ble stiftet 16.9.1973, og har 50 års jubileum til neste år. Styret har satt i gang med planlegging av jubileum og har avsatt foreløpig kr. 100.000 på budsjettet til jubileum.

Budsjett 2023

Pensjonistforbundet Finnmark har laget forslag til budsjett 2023 med et underskudd på kr. 221.320. Budsjettet vil bli behandlet av årsmøte.

Etablering av regioner i pensjonistforbundet Finnmark

Mange av fylkene har flere møter for lokalforeningene i løpet av året – i tillegg til årsmøter. Slike møter vil koste mye i Finnmark. Samtidig er der mange og viktige saker som må arbeides med både i lokalforeninger og på fylket.

Ut fra en bedre samordnet pensjonistforbund i finnmark anbefales det at vi bruker regionene som grunnlag for:

-         Inspirasjon på saker og aktiviteter

-         Samordning av tiltak f.eks. knyttet til arbeid med bedre eldreråd

-         Å bistå og støtte lokalforeninger

-         Drøftinger mellom lokalforeninger og styret i fylket

Saken vil bli sendt til lokalforeninger for uttalelse før årsmøte 2023.

Helseutvalg

Helseutvalget har foreslått å få et varamedlem i tillegg de 3 faste medlemmer. Styret har vedtatt etter anmodning fra Helseutvalget om å få utnevnt et varamedlem til Helseutvalget.