Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Økonomiske overgrep mot eldre

Illustrasjon: Adobe firefly

Har du oppdaget at penger forsvinner, eller sett unormale transaksjoner på bankkontoen din?

Økonomiske overgrep kan skje alle, og utføres noen ganger av mennesker man stoler på.

Dette er økonomiske overgrep

Økonomiske overgrep er at noen utnytter, kontrollerer eller misbruker dine økonomiske eller materielle ressurser. Dette kan skje én gang eller gjentatte ganger.

Eksempler kan være at noen:

 • Stjeler, lurer eller truer til seg penger, eiendeler eller medisiner som er dine
 • Bruker bankkortet ditt uten samtykke
 • Låner penger eller eiendeler av deg uten å gi det tilbake
 • Forfalsker signaturen din
 • Åpner en kredittkonto i ditt navn
 • Lurer eller truer deg til å signere på testament, skjøte eller andre verdipapirer
 • Lurer eller truer deg til å være kausjonist på lån
 • Ikke lar deg bruke egne penger eller andre ressurser, uten at de har rett eller lov til det

Hvem utfører overgrep

Noen ganger skjer overgrepene i nære relasjoner, som kan være:

 • Ektefelle eller partner, nåværende eller tidligere
 • Barn eller barnebarn
 • Andre familiemedlemmer

Andre kan også begå økonomiske overgrep:

 • En venn, bekjent, nabo eller medbeboer på sykehjemmet
 • Helsepersonell, hjemmehjelp eller andre yrkesgrupper
 • Andre personer

Mulige tegn

Dette er noen mulige tegn på at du kan være utsatt for økonomiske overgrep:

 • Penger, eiendeler eller medisiner forsvinner
 • Unormal aktivitet på bankkontoen
 • Regninger kommer i retur på grunn av manglende dekning
 • Du får regninger på ting du ikke har bestilt
 • Du mottar purring og inkassovarsler på regninger du ikke visste om
 • Dårlig råd til tross for stabil inntekt
 • Testamentet er endret uten at du selv har ønsket det
 • Salg av eiendeler eller eiendom uten at du selv har ønsket dette, eller får pengene av salget

Vurder fremtidsfullmakt

En fremtidsfullmakt kan være med på å forebygge økonomiske overgrep.

Fremtidsfullmakt:

 • Innebærer at noen ivaretar dine økonomiske og personlige interesser når du ikke er i stand til det selv
 • Må være så konkret som mulig
 • Du kan få hjelp av advokat til å skrive en fullmakt

I en fremtidsfullmakt bestemmer du hvordan og hvem som skal:

 • Disponere dine bankkontoer og eiendeler
 • Betale regninger, selge eiendom, gi bort gaver eller forskudd på arv
 • Styre andre personlige forhold

Les mer om fremtidsfullmakt på: Sivilrett.no

Hvor kan du få hjelp?

Hvis du har opplevd økonomiske overgrep, er det vanlig å kjenne på følelser som skyld og skam, spesielt når det er begått av en person som står deg nær. Det er likevel viktig at du snakker med noen om det, slik at du kan få bistand og hjelp. Snakk med noen du stoler på.

Det kan være:

Er du voldsutsatt, les mer på dinutvei.no

Les mer

Her kan du laste ned brosjyren