Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vil forhindre vold og overgrep mot eldre

Altfor mange eldre utsettes for vold og overgrep. Pensjonistforbundet mener TryggEst-modellen, som kan bidra til å forhindre og avdekke dette, bør innføres i alle kommuner. Du kan ta initiativ der du bor.

Illustrasjonsbilde: iStock

Illustrasjonsbilde: iStock

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) har hver sjette hjemmeboende person over 60 år vært utsatt for vold eller overgrep det siste året. Tallene er trolig enda høyere for eldre i institusjoner.  

I Norge har kommunene lovpålagt ansvar for å legge til rette for at helse- og omsorgstjenestene kan forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep. De aller fleste kommunene mangler imidlertid både kunnskap om temaet og ikke minst gode systemer for å fange opp og håndtere slike saker.

Flere får hjelp

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utviklet modellen TryggEst, som skal bidra til å avdekke og forhindre overgrep mot voksne som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. 

Stadig flere kommuner er nå TryggEst-kommuner, og erfaringene er gode. Flere saker som omhandler vold og overgrep mot eldre blir fanget opp, og flere får hjelp. Denne positive erfaringen gjør at man nå ønsker at enda flere kommuner tar modellen i bruk.

Bør innføres i alle kommuner

Pensjonistforbundet mener det ikke skal være opp til den enkelte kommune å bestemme om en vil være TryggEst-kommune eller ikke, men at det må være pålagt for alle å ha en slik ordning på plass.

Alle kan ta initiativ til å starte TryggEst i en kommune. Både ansatte, politikere og kommunens ledelse, men også innbyggere og pårørende. En organisasjon som Pensjonistforbundet kan være en viktig pådriver i arbeidet.

Hvis du vil vite mer om TryggEst, eller ønsker at din kommune starter med TryggEst, kan du:

  • gi informasjon om TryggEst til kommunen
  • ta kontakt med Bufdir for mer informasjon
  • ta initiativ til et informasjonsmøte mellom kommunen og Bufdir

Kommunene kan søke Bufdir om tilskudd på inntil 400 000 kroner. Søknadsfrist er 31. mars 2024.

Du kan kontakte Bufdir på tryggest@bufdir.no eller lese mer om TryggEst her.

Er du bekymret for noen?

Husk at du alltid kan ringe Bekymringstelefonen, som er driftet av Pensjonistforbundet. Den er betjent av erfarne personer med bakgrunn fra helse- eller sosialsektoren. De har selvsagt taushetsplikt.

Telefonnummeret til Bekymringstelefonen er 94 85 60 04. Les mer og sjekk åpningstidene her.