Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Trenger et godt akuttmedisinsk tilbud i hele landet

Dersom eldre skal kunne bo hjemme lengre, trenger vi flere fastleger og gode akuttmedisinske tjenester i hele landet. Pensjonistforbundet har levert innspill til stortingsmeldingen om akuttmedisinske tjenester.

Akutte medisinske tilstander kan ramme alle, men eldre har mindre «reservekapasitet» og trenger derfor rask og kompetent avklaring når en akutt situasjon oppstår.  Foto: iStock

Akutte medisinske tilstander kan ramme alle, men eldre har mindre «reservekapasitet» og trenger derfor rask og kompetent avklaring når en akutt situasjon oppstår. Foto: iStock

Det er i dag store geografiske forskjeller i Norge, og utfordringer med tilgjengelighet for de akuttmedisinske tjenestene i en del av de minste sentrale områdene.

Mangler kompetanse på eldre

Akutt medisin kan ramme alle, i alle aldre og situasjoner. Et økende antall eldre tilsier imidlertid flere med indremedisinske akutt-tilstander, sammensatte problemer og mange utfordringer samtidig. Eldre har dessuten mindre «reservekapasitet» og trenger derfor rask og kompetent avklaring når akutte situasjoner oppstår.

I dag er det dessverre manglende kompetanse og erfaring i å vurdere hastegrad hos eldre på legevaktstelefon og hos AMK. 

Dette er blant innspillene Pensjonistforbundet har sendt til stortingsmeldingen om akuttmedisinske tjenester.

Må ha akuttmedisin i nærheten

Det er behov for å øke førstehjelpskompetansen til den enkelte innbygger i hele landet, med spesielt fokus på eldre. Dersom livsviktige helsetilbud sentraliseres, vil det ha stor betydning for tryggheten i distriktene, og det vil påvirke bosettingen.

Regjeringens mål er at eldre skal bo trygt hjemme, og at flere skal kunne bo hjemme lenger. For at det skal kunne fungere, må det være akuttmedisinske tjenester i nærheten, uansett hvor man bor.  Flere fastleger og god samhandling mellom de akuttmedisinske tjenestene er også viktig.