Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Stiftelsesmøte Pensjonistforbundet Vindafjord

Pensjonistforbundet vokser i Rogaland!❤️ Vi er så stolt over at vi får på plass enda en ny forening i Rogaland! Vi ønsker alle hjertelig velkommen til stiftelsesmøte for Pensjonistforbundet Vindafjord, onsdag 19. juni kl. 12 på Sjøperlo Kulturhus, Ølen.

Møtet er gratis og åpent for alle – ingen påmelding nødvendig. Ta gjerne med deg noen du kjenner!

Pensjonistforbundet er landets største interesseorganisasjon for eldre med over 250 000 medlemmer. Vi er partipolitisk uavhengig, og arbeider for å skape best mulig forhold for pensjonister slik at alle skal oppleve et aldersvennlig samfunn. Lokalforeningene våre jobber med eldrepolitiske saker som berører lokalsamfunnet, og er også en viktig sosial møteplass.

Bli med oss på laget du også - dess flere vi er dess sterkere står vi!

Er du ikke medlem - kan du melde deg inn her: https://www.pensjonistforbundet.no/bli-medlem