Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionmøte på Minnesund

Organisasjonsutvalgets fjerde møte ble arrangert med Nordre Eidsvoll PF som vertskap. I tillegg deltok Søndre Eidsvoll 60+, Aktive eldre Midtbygda, Hurdal Seniorforening og Feiring PF. Fra Organisasjonsutvalget deltok Sigmund Kristoffersen og John Arne Opsahl. Møtet ble arrangert på Dorrstua som blant annet også blir flittig benyttet av Eidsvoll frivillighetssentral og "Gågruppa"

Foto: Sigrid

Foto: Sigrid

Etter en kort presentasjon fra hver enkelt, ble det servert formiddagsmat med kaffe, og praten gikk livlig rundt bordet. Styreleder Sigmund Kristoffersen hadde ikke tatt med seg "klubba", så John Granly (sekretær i Søndre Eidsvoll 60+ og styremedlem i Akershus PF) demonstrerte derfor hvordan man bruker bestikk på glass!

Det var gode diskusjoner og meget engasjerte deltakere.

Organisasjonsutvalget takker for godt oppmøte fra alle foreninger, og en ekstra honnør til Nordre Eidsvoll PF som ordnet lokale og utsøkt servering.

Vi ser frem til samarbeidet videre!