Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionmøte på Løken

Vårt tredje regionmøte ble arrangert på Løken, i lokalforeningens faste lokaler ved Løken kirke. Organisasjonsutvalget fikk egen omvisning av leder i Løken PF, Eli Sofie Fjeldstad. Til møtet kom også deltakere fra Bjørkelangen PF og Aurskog PF

Leder i Løken Pensjonistforening og Leder i Organisasjonsutvalget Sigmund Kristoffersen beundrer blant annet klatreveggen i lokalene.  Foto: Sigrid

Leder i Løken Pensjonistforening og Leder i Organisasjonsutvalget Sigmund Kristoffersen beundrer blant annet klatreveggen i lokalene. Foto: Sigrid

Engasjerte deltakere!

Engasjerte deltakere!

Fra venstre ser vi Astrid Lunaas og Judith Leite             
fra Bjørkelangen PF, Ellen-Karine Egner og Bjørg
Hemer fra Aurskog PF. På neste bilde fra høyre; Inger Heggen Olsen fra Bjørkelangen PF, Trond Johansen, Magnus Karlsson og Eli Sofie Fjeldstad fra Løken PF

Fra venstre ser vi Astrid Lunaas og Judith Leite fra Bjørkelangen PF, Ellen-Karine Egner og Bjørg Hemer fra Aurskog PF. På neste bilde fra høyre; Inger Heggen Olsen fra Bjørkelangen PF, Trond Johansen, Magnus Karlsson og Eli Sofie Fjeldstad fra Løken PF

Sigmund orienterte om dagsorden og hver enkelt deltaker presenterte seg selv. Alle lokalforeningene presenterte sine aktiviteter, utfordringer og videre planer fremover. Sigmund orienterte om hva Akershus PF jobber med og hva som er fokus fremover i forhold til handlingsplan 2022.

Underveis ble vi alle spesielt imponert over Løken PF, som faktisk har medlemsmøter annenhver uke (de hadde hver uke tidligere, men det ble litt for ofte)! - Det skal også nevnes at de har jevn pågang av nye medlemmer, det dukker stadig opp nye fjes på møtene.

Organisasjonsutvalget takker for et godt gjennomført og konstruktivt møte med dere alle - og en ekstra takk til Løken PF og Eli som ordnet lokale og hjemmelagde snitter av ypperste klasse.

Vi ser frem til samarbeidet videre!