Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Regionmøte på Kolben

Vårt åttende regionmøte ble gjennomført på Kolben Kulturhus med Anne-Grethe Eriksen, leder i Kolbotn PF som vertskap

Foto: Kolben Kulturhus

Foto: Kolben Kulturhus

Til tross for at styreleder og fylkessekretær rotet noe med å finne parkering, rakk vi møtet og ble møtt av en alltid positiv og smilende Eriksen som hadde ordnet møtelokale, kaffe og gode rundstykker! Organisasjonsutvalget, bestående av Sigmund Kristoffersen, John Arne Opsahl, Anne-Grethe Eriksen fra Kolbotn PF og fylkessekretær Sigrid B. Karlsen var tilstede på møtet

Lokalforeningene fra Langhus 60 pluss, Siggerud PF, Ski PF og Kolbotn PF under presentasjonsrunden  Foto: Sigrid

Lokalforeningene fra Langhus 60 pluss, Siggerud PF, Ski PF og Kolbotn PF under presentasjonsrunden Foto: Sigrid

Møtet startet med en kort presentasjonsrunde og kaffe med rundstykker. Deltakerne presenterte så sin lokalforening i forhold til aktiviteter og utfordringer. Det ble flere diskusjoner over bordet og noen av temaene engasjerte så mye at pausen midtveis i møtet ble avlyst. Kristoffersen skulle nok ønske at han hadde tatt med "klubba" for å markere, men fylkessekretæren tok ansvar og satte foten ned!

Organisasjonsutvalget takker for et interessant og artig møte med engasjerte lokalforeninger fra Nordre Follo! Oppegård PF var også invitert til dette møtet, men måtte flytte sitt møte til neste uke sammen med lokalforeninger fra Drøbak/Frogn, Nesodden PF, og Vestsiden PF. Ekstra takk til Kolbotn PF som ordnet lokaler og servering!