Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Pensjonistforbundet Finnmark - Årsmøte 2022

Pensjonistforbundet Finnmark avholdt årsmøte 29.-30.3.22

Årsmøte deltakere

Årsmøte deltakere

Pensjonistforbundet Finnmark har avholdt årsmøte på Lakselv Hotell 29. – 30. mars 2022.

På årsmøte var 29 utsendinger/representanter, 4 styremedlemmer, 1 varamedlem, 2 æresmedlemmer, 5 observatører, helseutvalgsleder og fylkessekretær. I alt 43 deltakere.

Ny leder valgt.

Per Hindenes ble valgt til ny leder i Pensjonistforbundet Finnmark. Foto Arne Josvald Sabbasen

Per Hindenes ble valgt til ny leder i Pensjonistforbundet Finnmark. Foto Arne Josvald Sabbasen

Saker vedtatt på årsmøtet

Sommertid som normaltid

Årsmøtet i Pensjonistforbundet Finnmark støtter forslaget om permanent sommertid som normaltid, og er av den oppfatning at befolkningen i nordlige områder har størst utbytte av en permanent ordning med sommertid. Dette betyr svært mye for befolkningen, både unge og gamle, med hensyn til trivsel, helse og livsutfoldelse.

Satser for jubileer til lokalforeninger.

Ved 25 års-jubileum kr  500

Ved 30 års-jubileum kr  600

Ved 40 års-jubileum kr  750

Ved 50 års-jubileum kr 1.000

Ved 60 års-jubileum kr 1.500, og deretter hver 10. år kr 1.500

Aktivitetsplan 2022 – planlagte oppgaver for Pensjonistforbundet Finnmark.

Besøk i lokalforeninger i forbindelse med jubileum

Fjoran pensjonistforening, 40 år

Kirkenes pensjonistforening, 50 år

Lokalforeninger bestemmer når eventuelt jubileum avholdes

           Lokalforeninger Nordkapp, Kautokeino og Karasjok ble ikke besøkt i 2021 Besøkes i år

Arrangere 2 åpne møter, deltakelse 1 - 2 fra styret på åpne møter

Vardø pensjonistforening, ble ikke gjennomført i 2021, utsatt til 2022

 Kurs – organisasjonskurs, Styret i Pensjonistforbundet har behandlet saken på styremøte 25.11.2021

Vedtak. Styret vedtok enstemmig å få gjennomført opplæring av tillitsvalgte i foreninger, detaljer og opplegget og forslår å ha opplæring på 3 steder i Finnmark.

 Verving – få flere nye medlemmer

Styremøter – minimum 5 i året. Møter fordeles mellom Øst- og Vest-Finnmark

Arbeidsutvalgsmøter etter behov.

Nyhetsbrev minst 6 ganger pr år.

Eldre- og helsepolitiske saker i fylket.

Årsmøtet for 2023, planlegging

Per Hindenes Alta, Forslag til tilføyelse til aktivitetspal 2022-23:

1. Videre arbeid med å få plass til flere teknologiambassadører

2. Åpne møter / kurs om digital kommunikasjon for lokalforeninger og medlemmer.

3. Åpne møter i lokalforeninger om arvefeller og framtidsfullmakt

4. Eldre og god folkehelse. Tiltak i lokalforeninger og kommuner – sterk og stødig.

5. Skolering av eldreråd og aktive eldreråd i alle kommuner. Samarbeid med Statsforvalter KS og kommunene.

Videre ble 2 resolusjoner vedtatt.

1. Liten respekt for eldrerådene!

Årsmøtet erfarer at det er litt ymse hvordan dette fungerer i den enkelte kommune. Det er viktig å få i gang en tilfredsstillende opplæring av eldrerådets medlemmer. Pensjonistforbundet gjør sine tiltak, men det er viktig at kommunene tar ansvar for den praktiske gjennomføringen.

I det praktiske livet så ser ikke kommuneledelsene verdien av å bruke ressursen Eldrerådet.

Vi ber ikke om annet enn å bli tatt på alvor!

Husk at vi representerer totalt 1 million mennesker i Norge – og vi krever å bli tatt på alvor rundt i kommunene!

2. Nei til underregulering av pensjonen.

Pensjonistforbundet Finnmark er svært skuffet over at regjeringen sammen med Høyre har sikret flertall for sitt forslag om å frata pensjonistene to milliarder kroner i pensjonsregulering i årets trygdeoppgjør. Den sterke prisveksten på mat og drivstoff gjør at mange er bekymret for om pensjonen vil strekke til. Det er derfor forstemmende å se at Stortingsflertallet også stemmer imot å løfte minstepensjonen og heller innfører en enda svakere regulering av det laveste pensjonsnivået i Norge.

Klenodium - brodert veggteppe av pensjonistforeninger i Finnmark. Vi ønsker å få historien bak dette vakre teppet. Foto Arne Josvald Sabbasen

Klenodium - brodert veggteppe av pensjonistforeninger i Finnmark. Vi ønsker å få historien bak dette vakre teppet. Foto Arne Josvald Sabbasen

Valg.

Styre

Leder Per Hindenes, Alta pensjonistforening, enstemmig valgt for et år   

Nestleder Arnhild Hegge, Vadsø pensjonistforening enstemmig valgt for to år

Styremedlem Tor Magne Olsen, Hammerfest pensjonistforening enstemmig valgt for to år

2. Varamedlem Knut Arnestad, Måsøy pensjonist forening enstemmig valgt for to år

3. Varamedlem Ruth Åse Jankila, Vadsø pensjonistforening enstemmig valgt for to år

 Revisor

Piera Mosebakken enstemmig valgt for to år.

 Valgkomite for et år.

Kåre Våga (leder), Neiden pensjonistforening enstemmig valgt

Elisabeth Bjønness-Hansen, Nordkapp pensjonistforening, valgt med 20 stemmer mot Johanne Sundmann 12 stemmer og 2 blanke.

Brita Kåven, Karasjok pensjonistforening enstemmig valgt.

Varamedlem i valgkomite; Tor R. Boland, Lakselv og omegn pensjonistforening, enstemmig valgt.

 Styret etter årsmøte:

Leder Per Hindenes, Alta pensjonistforening

Nestleder Arnhild Hegge, Vadsø pensjonistforening

Styremedlemmer: Roald Basma, Kirkenes pensjonistforening

Vigdis Stordahl, Karasjok pensjonistforening

Tor Magne Olsen, Hammerfest pensjonistforening

Varamedlemmer:

1. Solveig Zahl-Johansen, Båtsfjord pensjonistforening

2. Knut Arnestad, Måsøy pensjonistforening

3. Ruth-Åse Jankila, Vadsø pensjonistforening

Lakselv hotell. Foto Arne Josvald Sabbasen

Lakselv hotell. Foto Arne Josvald Sabbasen