Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Oppstartkonferanse for Bo trygt hjemme-reformen - Pensjonistforbundet deltar

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol presenterer i dag tre stortingsmeldinger i en felles konferanse. Jan Davidsen er som leder for Pensjonistforbundet invitert for å holde innlegg om Bo trygt hjemme-reformen.

Hva er viktigst for dagens og morgendagens eldre? er det viktige temaet forbundsleder Jan Davidsen snakker om på dagens oppstartskonferanse.

Hva er viktigst for dagens og morgendagens eldre? er det viktige temaet forbundsleder Jan Davidsen snakker om på dagens oppstartskonferanse.

Det er Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet som inviterer til konferansen "Tre meldinger - felles innsats" på Gardermoen i dag, 30. november. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol skal presentere og peke på felles innsatsområder i de tre stortingsmeldingene regjeringen la frem i 2023: 

  • Meld. St. 15 (2022–2023) Folkehelsemeldinga 
  • Meld. St. 23 (2022–2023) Opptrappingsplan for psykisk helse (2023–2033) 
  • Meld. St. 24 (2022–2023) Fellesskap og meistring – Bu trygt heime 

Deretter blir det separate parallellsesjoner for hver av meldingene.

Målet med konferansen er å bidra til at målgruppene blir kjent med innholdet i meldingene og ser hvordan innsatsområdene henger sammen. Pensjonistforbundet er derfor svært fornøyd med å bli invitert til å holde innlegg, og dermed bli lyttet til.

Bo trygt hjemme

I parallellsesjonen om Bo trygt hjemme, er følgende på programmet:

  • Hva er viktigst for dagens og morgendagens eldre? Forbundsleder Jan Davidsen, Pensjonistforbundet 
  • Mål og rammer for et nasjonalt eldreboligprogram - forutsetninger for et velfungerende boligmarked som bidrar til at eldre kan bo lenger i egen bolig. Tor Wigulf Christensen, avdelingsdirektør økonomiske virkemidler, Husbanken
  • Det som er bra for barn og eldre er bra for alle Bård Sødal Grasbekk, landskapsarkitekt MNLA og fagrådgiver i Norske arkitekters landsforbund
  • 300 meters-byen Ulsteinvik Arne Runar Vik, kommunalsjef teknisk, Ulstein kommune
  • Svipp - tilrettelagt bestillingstjeneste for transport Ragna Skøien, prosjektleder Agder kollektivtrafikk AS

Pensjonistforbundet har uttalt seg om Bo trygt hjemme-reformen flere ganger tidligere, og levert høringsinnspill.

– Vi støtter Bo trygt hjemme-reformen, som kan bli et viktig tiltak for å skape et aldersvennlig samfunn. Men vi er bekymret for finansieringen, sa Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen i forbindelse med Stortingshøringen i oktober.

Se hele programmet for oppstartskonferansen her