Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kutt i bibliotektjenester

Kolbotn Pensjonistforening er gjort kjent med at det foreligger forslag om kutt i budsjettet til Nordre Follo bibliotek på 790.000 kroner

Kolben som huser biblioteket.   Foto: Kolbotn kommune hjemmeside

Kolben som huser biblioteket. Foto: Kolbotn kommune hjemmeside

I sin uttalelse skriver Kolbotn Pf blant annet følgende:

"Biblioteket er viktig for oss. Det er inkluderende og en gratis møteplass for alle, både barn, ungdom, voksne og eldre. Det er mange som har dette som et fast og trygt tilholdssted. Mange med liten eller ingen digital kompetanse bruker bibliotekene på Kolbotn og Ski for å få hjelp. Det kan være med å gi hjelp til utfylling av viktige papirer og søknader til NAV.

Og her må ansatte bruke mye tid på grunn av språkbarrierene. Mange av disse har ikke noen andre til å hjelpe seg. Og denne hjelpen vil nok øke framover. De ansatte forebygger utenforskap. Og ingen i vår kommune bør oppleve det."

Kolbotn Pf ber politikerne om ikke å kutte i en tjeneste som bidrar til mindre utenforskap. Foto: Scanpix

Kolbotn Pf ber politikerne om ikke å kutte i en tjeneste som bidrar til mindre utenforskap. Foto: Scanpix

Vedlegg