Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Krever bedre tannhelse for eldre

Alle over 75 år må få gratis undersøkelse, og tannbehandling må inn i egenandelsordningen. Pensjonistforbundet har nå levert innspill til Tannhelseutvalget.

– Forebygging og årlig tannhelsekontroll er svært viktig for å sikre at alle kan ha en sunn munn- og tannhelse, uavhengig av inntekt, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen. Forbundet har i en årrekke engasjert seg for eldres rettigheter innen tannhelse. Foto: iStock

– Forebygging og årlig tannhelsekontroll er svært viktig for å sikre at alle kan ha en sunn munn- og tannhelse, uavhengig av inntekt, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen. Forbundet har i en årrekke engasjert seg for eldres rettigheter innen tannhelse. Foto: iStock

Tannhelseutvalget er satt ned for å gå helhetlig gjennom tannhelsetjenesten i Norge.

Et viktig poeng i Pensjonistforbundets innspill er at tannhelse må sidestilles med andre helsetjenester, og at utgiftene må inkluderes i egenandelsordningen som allerede omfatter legebesøk, fysioterapi og offentlig psykolog mm.

– Det er viktig å få på plass en modell som bidrar til at alle kan ha en sunn munn- og tannhelse, uavhengig av inntekt, sier forbundsleder Jan Davidsen.

Kostbart for den enkelte 

Enkelte grupper har i Norge krav på gratis eller rimeligere tannbehandling, men i all hovedsak er vår tannhelsetjeneste privat organisert. Det er dermed kostbart for den enkelte dersom man får problemer med tennene, enten det er et barn som trenger tannregulering, eller en minstepensjonist som får problemer med tenner eller munnhelsen.

Eldre som bor på institusjon eller som mottar hjemmesykepleie over en viss periode, har i dag rett til gratis tannbehandling. Erfaring viser imidlertid at det likevel ikke alltid blir gjennomført.

Vil gi bedre helse 

Pensjonistforbundet har i mange år engasjert seg sterkt for eldres rettigheter innen tannhelse. Munnen er en del av kroppen, og med økende alder, nedsatt motorikk, mer bruk av legemidler og kanskje mangelfullt munnstell, øker risikoen for sykdommer i munnhulen.

Mange eldre har lav inntekt og begrenset økonomi. Samtidig vil god munnhelse bidra til å gi dem bedre helse generelt, inkludert ernæring og generell trivsel.

– Manglende munnstell kan i løpet av kort tid gi store konsekvenser. Derfor er forebygging og årlig tannhelsekontroll svært viktig, sier Davidsen.

Pensjonistforbundets krav:

  • Gratis tannhelseundersøkelse til alle eldre over 75 år.
  • Tannbehandling må inkluderes i egenandelstaket, som er 3165 kroner i 2024. Et steg på veien kan være å innføre et eget egenandelstak for tannbehandling.
  • Eldre som allerede har rett til gratis tannbehandling, må få oppfylt dette. De må også kunne benytte private tilbud og få dette dekket.
  • Kommunene må ansette flere tannpleiere, og gi dem flere oppgaver blant annet innen forebygging. De kan også utføre enkle behandlinger der pasienten bor.