Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Kollektivtrafikken må være tilgjengelig for alle!

Pensjonistforbundet reagerer på at de nye fjerntogene som Norske tog nylig har kjøpt, ikke er universelt utformet. Det vil skape utfordringer for personer med redusert mobilitet i mange tiår fremover.

Pensjonistforbundet sendt et brev til medlemmene av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget om de nye fjerntogene, som ikke er universelt utformet. Her krever vi at offentlige transporttilbud blir tilgjengelige for alle.

Norske Tog signerte i mars en avtale med Stadler for innkjøp av 17 nye togsett som skal gå på langdistansestrekningene. Disse mangler universell utforming. De nye togene vil ha trapper inn til toget. Dette gjør adkomsten vanskelig for mange eldre, ikke minst for dem med rullator eller rullestol.

Togene som nå kjøpes inn vil være i bruk i 40-50 år. Det innebærer at personer med mobilitetsutfordringer vil ha et annenrangs tilbud i flere tiår fremover.

Dette er skammelig! Hvordan kan anbudsregler i 2023 ikke kreve at transporttilbudet skal være tilgjengelig for alle? Norske tog har valgt en løsning med to trinn for av- og påstigning. Det er ikke mulig for rullestolbrukere å komme om bord uten hjelp, og heller ikke mulig å flytte seg fra vogn til vogn.

Vi forventer at Stortinget stopper diskrimineringen av passasjerer med nedsatt funksjonsevne. Offentlige transporttilbud må være tilgjengelige for alle. Dette handler om likestilling, alles rett til å velge klimavennlige løsninger og å skape et aldersvennlig Norge.