Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Gå trygt der du bor

Små tiltak som en ekstra benk, bedre snømåking eller mer lys kan gjøre at mange flere opplever det trygt og trivelig å gå seg en tur. Prosjektet «Gangvennlige lokalsamfunn» har nå gitt ut en veileder med masse gode tips til lokale initiativer.

–  Ta kontakt dersom du ønsker å få veilederen tilsendt, sier Unni Olimb Norman.

– Ta kontakt dersom du ønsker å få veilederen tilsendt, sier Unni Olimb Norman.

– Veldig mange kommuner og lokalforeninger har allerede tatt kontakt, forteller en fornøyd Unni Olimb Norman, som har vært Pensjonistforbundets prosjektleder.

Veilederen fins både i digital og trykket versjon. Den beskriver hvordan arbeidet kan gjennomføres, og kan være en fin inspirasjonskilde og idekasse når pensjonistforeninger eller andre ildsjeler vil ta lokale initiativ.

Aktive og mindre ensomme

Kommunene kan også benytte veilederen, som er utarbeidet av Statens vegvesens pensjonistforbund, Politiets pensjonistforbund og Pensjonistforbundet. Den er finansiert med midler fra Samferdselsdepartementet, og utviklet med bistand fra Aldersvennlig Norge, kommuner, eldreråd, pensjonistforeninger samt fagekspertise på universell utforming og brukermedvirkning.

– Vi oppfordrer våre fylkes- og lokalforeninger til å etablere arbeidsgrupper som kan jobbe lokalt og finne ut hva som skal til for å gjøre deres nærmiljø triveligere og tryggere, slik at flere kommer seg ut, holder seg aktive, mindre ensomme, og kanskje kan bo hjemme lenger, sier Olimb Norman.

Les mer, finn kontaktinformasjon og digital veileder.