Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

En av fire eldre har ikke råd til ny bolig

Svært få boliger egner seg for å bli gamle i, og mange eldre har ikke mulighet til å flytte eller tilpasse egen bolig. Pensjonistforbundet etterlyser derfor en mer aktiv boligpolitikk.

Morten Meyer, generalsekretær i Huseierne og Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, etterlyser større og bedre rammer til Husbanken slik at eldre kan få lån til å tilpasse boliger.

Morten Meyer, generalsekretær i Huseierne og Jan Davidsen, leder i Pensjonistforbundet, etterlyser større og bedre rammer til Husbanken slik at eldre kan få lån til å tilpasse boliger.

Rapporten «Eldres boligbehov 2023» viser at mye må gjøres for å innfri regjeringens mål om at flere skal bo trygt lenger i eget hjem. Den er basert på en spørreundersøkelse blant Huseiernes og Pensjonistforbundets medlemmer.

Nesten en av fire eldre tror ikke de vil ha råd til å kjøpe boligen de ønsker seg med tanke på beliggenhet, størrelse og bokvalitet. 4 av 10 eldre mener deres nåværende bolig ikke er tilpasset svekket funksjonsnivå og bevegelighet. Og 6 av 10 eldre svarer at det ikke vil være mulig å tilpasse nåværende bolig slik at alt blir tilgjengelig på ett plan.

Utfordrende å tilpasse eller flytte bolig

-       Undersøkelsen viser at det er utfordringer både med nåværende boligmasse og med boligeiernes muligheter til å flytte eller tilpasse egen bolig, sier Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet.

Regjeringens Bo trygt hjemme-reform forutsetter at eldre tar ansvar for egen alderdom ved å tilpasse egen bolig eller flytte til en egnet bolig. Begge deler er utfordrende. Dels er det ikke praktisk mulig å tilpasse alle boliger, og dels har eldre ulike økonomiske forutsetninger for å tilpasse egen bolig eller flytte. I distriktene er det også en utfordring at det finnes få egnede boliger å flytte til.

Vi trenger en mer aktiv boligpolitikk

Pensjonistforbundet etterlyser derfor en mer aktiv boligpolitikk, der statlige økonomiske midler kan bistå både privatpersoner og kommuner for å tilpasse nåværende boliger og bygge nye egnede boliger. Undersøkelsen viser at det er behov for både mer informasjon og økonomisk støtte.

- For å kunne tilpasse egen bolig eller flytte, trenger man både gode råd og god råd. Derfor er det viktig at de offentlige støtteordningene blir bedre og mer kjent, sier Davidsen.

Både Huseierne og Pensjonistforbundet etterlyser større og bedre rammer til Husbanken for at eldre skal kunne søke om lån og tilskudd for tilpasning av boligene.

Last ned rapporten "Eldres boligbehov"

Rapporten kan du laste ned som pdf-fil her.

Rapport - Hvor vil eldre bo.pdf