Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

EGENANDEL HOS TANNLEGE

Årsmøtet har fattet følgende vedtak:

Tannhelsen er også helse. Rakkestad Pensjonistforening vil at det offentlige skal ha en egenandelsordning på munn- og tannbehandling for eldre. (Illustrasjonsfoto: iStock)

Tannhelsen er også helse. Rakkestad Pensjonistforening vil at det offentlige skal ha en egenandelsordning på munn- og tannbehandling for eldre. (Illustrasjonsfoto: iStock)

FORSLAG C) EGENANDEL HOS TANNLEGE

Rakkestad Pensjonistforening ber om at tannhelsetjenesten må underlegges trygdesystemet på linje med andre sykdommer ved å opprette egenandel hos tannlege for 65+.

Rakkestad Pensjonistforening