Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Bo trygt hjemme-reformen tema for helsekonferansen

Regjeringens nye eldrereform, «Bo trygt hjemme», var tema på helsekonferansen som ble arrangert av Pensjonistforbundets sentrale helseutvalg den 19. september. Nå kan du se konferansen i opptak.

Temaer for konferansen var

  • Levende lokalsamfunn 
  • Boligtilpasning og planlegging
  • Kompetente og myndiggjorte medarbeidere 
  • Trygghet for tjenester og støtte til pårørende 

Program for helsekonferansen 19. september kl. 11.00-17.00

11.00 Velkommen til konferansen

Jan Davidsen, forbundsleder i Pensjonistforbundet

Wenche Karin Malmedal, leder av Helseutvalget

11.20 Bo trygt hjemme-reformen

Helse- og omsorgsdepartementet v/ statssekretær Ole Henrik Krat Bjørkholt (Ap)

Spørsmål/kommentarer fra salen

12.00 Myndiggjorte og kompetente medarbeidere – kafedialog

Pensjonistforbundet v/ forbundsleder Jan Davidsen

Sykepleierforbundet v/ nestleder Silje Naustvik

LO v/ nestleder Sissel Skoghaug Dialogen

Samtalen ledes av kommunikasjonssjef i Pensjonistforbundet, Bjørg-Karin Buttedahl

13.00 Lunsj

14.00 Trygghet for tjenester og støtte til pårørende

Hvordan kan kommunen bidra til bedre støtte til pårørende og trygghet for at brukerne får de tjenestene de trenger? v/ pårørenderepresentant Randi Granbo

14.20 Helseutvalget i Møre og Romsdal gir en orientering om hvordan de jobber med dette i praksis

15.00 Et levende lokalmiljø

Fra «Leve hele livet» til «Bo trygt hjemme-reformen»

v/ Wenche Halsen, Senter for et aldersvennlig Norge

15.20 Melhus kommunes arbeid med et levende lokalmiljø

"Leve hele livet-prisen" gikk i 2022 til Melhus kommune

v/ kommunalsjef for helse og velferd Albert Verhagen

15.40 Kaffepause

16.00 Bolig og tilgjengelighet

Presentasjon av rapporten «Eldres boligbehov 2023», basert på en spørreundersøkelse blant Huseiernes og Pensjonistforbundets medlemmer v/ seniorrådgiver Eyvind Frilseth, Pensjonistforbundet

16.25 Hvordan bo lengre hjemme ved bruk av velferdsteknologi

 v/ prosjektleder Anne Kari Minsaas og konsulent Kristin Mehre, Pensjonistforbundet

16.50 -17.00 Avslutning og oppsummering

 v/ nestleder i helseutvalget, Sven Anders Haugtomt

Presentasjoner fra Helsekonferansen

Eldres boligbehov - Ipsos

Eldres boligbehov IPSOS mai 2023.pdf

Et levende lokalmiljø

Et levende lokalmijø .pdf

Randi Ganbo - Trygghet for tjenester og støtte til pårørende

Trygghet for tjenester og støtte til pårørende Randi Ganbo 19.09.23.pdf