Bilder fra landsmøtets siste dag

Flott avslutning på et vellykket landsmøte.

Jan Davidsen takker de avtroppende sentralstyremedlemmene for formidabel innsats gjennom en ekstra lang landsmøteperiode. F.v. Davidsen, Else Ormaasen, Ragnhild Hagen, Nils-Edvard Olsen og Mellvin Steinsvoll. (Alle foto: Johnny Syversen)

Jan Davidsen takker de avtroppende sentralstyremedlemmene for formidabel innsats gjennom en ekstra lang landsmøteperiode. F.v. Davidsen, Else Ormaasen, Ragnhild Hagen, Nils-Edvard Olsen og Mellvin Steinsvoll. (Alle foto: Johnny Syversen)

På landsmøtets siste dag, torsdag 1. juni, ble avtroppende sentralstyremedlemmer hedret for innsatsen gjennom den ekstra lange landsmøteperioden siden 2018. I tillegg fikk landsmøtet besøk av SV-leder Kirsti Bergstø.

På dagsordenen sto vedtak av nytt handlingsprogram for kommende landsmøteperiode 2023-2026.

Avslutningsseremonien besto av kunstneriske innslag utenfor landsmøtelokalet, Hotel Thon Arena i Lillestrøm.