Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

40 års markering i Tana

Tana pensjonistforening er 40 år, og vel så det

Tana pensjonistforening ble stiftet i 1979 og ble 40 år i 2019, men da valgte de å utsette markering på nyåret 2020, men så kom korona. Markering ble utsatt til 2021, men korona var ikke over, så 6. april 2022 ble markeringen holdt.

Gerd Åse Dervo ledet arrangementet

Gerd Åse Dervo ledet arrangementet

Mange hadde møtt opp

Mange hadde møtt opp

Olav E. Johansen fortale historien om Tana pensjonistforening.

 Første gang Tana PF nevnes i avisen Finnmarken, er 11.10.1974. Det er i forbindelse med at Vadsø pensjonistforening ble stiftet. Den gangen ble det oppnevnt et «Samarbeidsutvalg for eldreaktiviteter» i Vadsø. Hans Ronthi var leder i utvalget. Han sa at «det er stor interesse for å starte pensjonistforeninger i Nesseby og Tana, og man håper at foreningen i Vadsø kan hjelpe disse med å komme i gang».

 Men det skulle gå 5 år til før det ble virkelighet. I en annonse i Finnmarken ble det invitert til stiftelsesmøte 15. november 1979 kl. 18 på Tana rådhus.

 Samme dag var det et innlegg i avisen. Der stod det at

Formålet for Tana pensjonistforening er:

Å skape et levelig miljø for alle eldre i kommunen. Det være seg:

Aktivisering

Felles samvær og hygge

Temakvelder

Videreføring av de eldres ønsker.

I innlegget het det også at det ville bli vurdert om det var aktuelt å etablere flere pensjonistforeninger i Tana, enten med egne styrer eller ett hovedstyre.

 På stiftelsesmøtet vervet man de første medlemmene. På dette første møtet var det 32 personer som meldte seg inn i foreningen.

Olav E. Johansen fortalte historien om Tana pensjonistforening

Olav E. Johansen fortalte historien om Tana pensjonistforening

Lydhør publikum

Lydhør publikum

Turer

Turer har alltid vært en viktig del av formålet for foreningen. En stor del av inntektene har gått til å finansiere turer, korte og lange.

Mange ganger ble lengre ferieturer diskutert. Det er usikkert om alle turforslagene ble gjennomført. Men man satset ofte på en lengre tur og en kort tur i året.

De fleste år har det vært en lang tur og minst en kort tur.

Tana pensjonistforeningens styre ved 10 års markering i 1989.
Fra venstre foran Ole Aikio (sekretær), Leif Johnsen (formann), Andreas Lavde (kasserer). Stående fra venstre: Haldis Øien, Olga Manninen, Jorund Jessen Bordi, Rolf Hildonen, Einar Bohinen, Valdemar Myrslett og Gunhild Sabbasen. (Foto: Alf_Helge Jensen)

Tana pensjonistforeningens styre ved 10 års markering i 1989. Fra venstre foran Ole Aikio (sekretær), Leif Johnsen (formann), Andreas Lavde (kasserer). Stående fra venstre: Haldis Øien, Olga Manninen, Jorund Jessen Bordi, Rolf Hildonen, Einar Bohinen, Valdemar Myrslett og Gunhild Sabbasen. (Foto: Alf_Helge Jensen)

Eldreomsorg og Eldreråd har vært et gjennomgangstema

Eldrerådets arbeidsvilkår. Kommunen har vist liten interesse.

I 1993 tar Tana pensjonistforening opp at eldrerådet ikke får saker fra kommunen. Akkurat den samme sak som Pensjonistforbundet Finnmark hadde på årets årsmøte, 29. – 30. mars 2022

 I 2000 påpeker styret i Tana pensjonistforening eldrerådet ikke fungerer i det hele tatt.

11.3.92 Blir to representanter fra Tana pensjonistforening valgt til å forhandle med kommunen om eldreomsorgen. (Per Aleksandersen og Leif Johnsen)

 I forbindelse med kommunevalget i 2015 arrangerte Tana pensjonistforening et debattmøte på Miljøbygget hvor bl a enkelte sider ved fremtidig eldreomsorg i Tana ble hovedtema.

Terje Ellila med "trekkemaskin"

Terje Ellila med "trekkemaskin"

En av deltakere vant TinnPin gitt av Pensjonistforbundet Finnmark

En av deltakere vant TinnPin gitt av Pensjonistforbundet Finnmark

Tana pensjonistforeningens onsdagstreff blir som vanlig avsluttet med åresalg, slik også i dag. Terje Ellila sørger for at trekningen blir gjort på en rettferdig måte med sin "trekkemaskin".