Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Nyhetsbrev - Årsmøte 2023

Fra årsmøte i Pensjonistforbundet Finnmark

Mars 2023

Mars 2023

ÅRSMØTE 2023

Pensjonistforbundet Finnmark avholdt årsmøte mandag 20.3.2023 – tirsdag 21. mars 2023 på Scandic Karasjok

Nestleder Arnhild Hegge åpnet møtet. Leder Per Hindenes hadde meldt forfall på grunn av sykdom.

På årsmøtet var 37 stemmeberettige, 2 æresmedlemmer, 5 observatører, helseutvalgsleder, 2 revisorer og fylkessekretær tilstede. til sammen 48 personer.

Styret har vedtatt at alle delegater skal få enerom på hotellet og enkeltrom tillegget er tatt bort.

Årsberetning for 2022 for fylkesforbundet og helseutvalget

Årsmøte vedtok årsberetningen med en merknad

Det foretas en evaluering av arbeidet til Teknologiambassadører med hensyn til mål, innhold og erfaring for å tydelig- og synliggjøre deres arbeid. Helge Ovanger, forslagsstiller

Merknaden sendes til styret uten realitetsbehandling.

Innkomne saker.

1. Regioninndeling – Pensjonistforbundet Finnmark

Debatt om det er en fornuftig å bruke penger på regioninndeling, kan være godt for samarbeid elv om det er store avstander, flere lokalforeninger har allerede et godt innarbeidet samarbeid med nabo forening.

Vedtak på årsmøte; saken sendes til styret for videre arbeid med regioninndeling.

Bakgrunnen for regioninndeling:

Forslag om regioninndeling i Finnmark for tettere samarbeid mellom lokalforeninger og grunnlag for:

Inspirasjon på saker og aktiviteter

-         Samordning av tiltak f.eks. knyttet til arbeid med bedre eldreråd

-         Å bistå og støtte lokalforeninger

-         Drøftinger mellom lokalforeninger og styret i fylket

2. Brukerutvalg på alle sykehjem og bo- og omsorgssentra

Styret har hatt saken til behandling tidligere og sendt saken til landsmøte 2023.

3. Antall styremedlemmer i Pensjonistforbundet Finnmark

I debatten foreslo flere å øke antall styremedlemmer til 7. Ved å bruke Teams-møter vil ikke møtekostnader øke så mye.

Styrets forslag er å beholde 5 styremedlemmer og søke landsstyre om godkjenning.

Årsmøte forslag: Styre i Pensjonistforbundet Finnmark økes til 7, j.fr. §2 punkt 3 i vedtektene.

Forslag om å øke styre til 7 styremedlemmer ble vedtatt mot 13 stemmer av 37 stemmeberettige.

Budsjett 2023

Styret hadde lagt forslag på budsjett med underskudd på kr. 221.320. Årsmøte foreslo å redusere kostnader slik at budsjettet kommer i balanse.

Kostnader i budsjettet ble justert slik at underskuddet kom på kr. 109.920 som dekkes av overskudd fra 2022, på kr. 112.580

Informasjon fra Pensjonistforbundet ved 1. nestleder Nils-Edvard Olsen

Valg

 Årsmøte vedtok å øke antall styremedlemmer fra 5 til 7, og det hadde ikke valgkomiteen forberedt. Dermed foreslo valgkomite å flytte 2 varamedlemmer til styremedlemmer, og årsmøte må komme med forslag og velge 2 varamedlemmer.

Valgkomiteens forslag på leder var gjenvalg av Per Hindenes, Alta pensjonistforening og han ble valgt enstemmig.

Styremedlemmer      

Valgkomiteens forslag Roald Basma, Solveig Zahl-Johansen og de 2 varamedlemmer, Knut Arnestad og Bjarne Store-Jakobsen.

Årsmøte kom med forlag på; Brita Kåven, Wenche Lange og Anton Dahl.

Styret etter valget i årsmøte

Leder Per Hindenes, Alta pensjonistforening

Nestleder Arnhild Hegge, Vadsø pensjonistforening (var ikke på valg i år)

Styremedlemmer:

Tor Magne Olsen, Hammerfest pensjonistforening (var ikke på valg i år)

Roald Basma, Kirkenes pensjonistforening

Solveig Zahl-Johansen, Båtsfjord pensjonistforening

Brita Kåven, Karasjok pensjonistforening

Bjarne Store-Jakobsen, Nesseby pensjonistforening

1. varamedlem Knut Arnestad, Måsøy pensjonistforening

2. varamedlem Anton Dahl, Kautokeino, pensjonistforening

3. varamedlem Ruth-Åse Jankila, Vadsø pensjonistforening (var ikke på valg i år).

Revisor

Valgkomiteens forslag Brynly Ballari, som ble enstemmig valgt.

Piera Mosebakken var ikke på valg

Valgkomite, velges for et år.

Leder Kåre Våga, Neiden pensjonistforening

Elisabeth Bjønness-Hansen, Nordkapp pensjonistforening

Aina Hanssen, Lakselv og omegn pensjonistforening

Varamedlem Tor R. Boland, Lakselv og omegn pensjonistforening

Styret hadde foreslått gjenvalg av Brita Kåven som medlem i valgkomiteen, siden hun ble valgt som styremedlem kunne hun ikke velges i valgkomite, Aina Hanssen ble foreslått og valgt.   

Delegater til landsmøte 2023, 29. Mai – 1. Juni i Lillestrøm

Landsstyre delegater til landsmøte 2023:

Delegat:                      leder Per Hindenes, Alta pensjonistforening

Varadelegater:          1. Nestleder Arnhild Hegge, Vadsø pensjonistforening

                                   2. Roald Basma, Kirkenes pensjonistforening

 Delegater til landsmøte 2023:

1.     Arnhild Hegge, Vadsø pensjonistforening

2.     Hagbart Grønmo, Karasjok pensjonistforening

3.     Roald Basma, Kirkenes pensjonistforening

Varadelegater til landsmøte i nummer rekkefølge:

1.     Tor Magne Olsen, Hammerfest pensjonistforening

2.     Solveig Zahl-Johansen, Båtsfjord pensjonistforening

3.     Lisbeth Sandtrøen, Mehamn pensjonistforening

Nestleder Arnhild Hegge og leder Per Hindenes.                                         Foto Arne Josvald Sabbasen (2022)

Nestleder Arnhild Hegge og leder Per Hindenes. Foto Arne Josvald Sabbasen (2022)