Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte 14.03.2024

Referat

58 deltakere, hvorav 49 stemmeberettigede, fra alle våre 18 lokalforeninger møtte opp på Thon hotell i Horten denne torsdags morgen. Dagen startet med at fylkesleder Lasse (Lars Erik) Lilleødegård ønsket velkommen.

Varaordfører i Horten kommune, Eddy Robertsen fikk så ordet. Robertsen fortalte om Horten kommune og han poengterte viktigheten av byutvikling. Det er viktig å satse på en tett og nær bykjerne der det er godt og mulig og bo for alle aldersgrupper. Robertsen skryter av et aktivt og bra eldreråd i Horten og oppmuntrer til samarbeid, eldrerådet har en viktig stemme! Han mener videre at vi som pensjonistforeninger må bli flinkere til å be oss inn til de politiske partiene for å sette søkelys på våre hjertesaker. Han stiller spørsmålet «hvordan skal vi drive omsorg og pleie i Horten kommune fremover?», dette bør vi engasjere oss i nå. Det legges frem et forslag til sommeren der vi bør engasjere oss oppfordrer han. Foreningsleder i Pensjonistforbundet Andebu stiller spørsmål om ordførere i Vestfold samarbeider, og Robertsen bekrefter at det gjør de.

Etterfulgt av Robertsen fikk vi nydelig solosang fremført av Johan Christer Novsjø. Flotte toner fylte lokalet og ga en fin pustepause.

Etter en liten benstrekk var det inspirasjonsforedrag av Harald Norman. Harald går av med pensjon 14 dager etter vårt årsmøte, etter 47 år i arbeidslivet, der de siste 17 årene har vært som generalsekretær i Pensjonistforbundet. Harald snakket blant annet om pensjon, teknologi, tannhelse, frivillighet og helseforebygging. Norman stiller spørsmålet «er vi for mange gamle»? «Vi er for få opplyste» svares det fra salen, som tydelig setter pris på informasjonen og motivasjonen som Harald deler. Harald svarer at «vi er for få unge». I dag er vi 5 generasjoner som lever sammen, slik var det ikke for noen år siden.

Etter Harald sitt inspirerende foredrag var det tid for en lunsj med veldig bra utvalg. Gode og mette startet vi opp igjen med foredrag av Inger Marie Stokker. Hun fortalte om verving og informerte om at på nettsidene til statistisk sentralbyrå kan det hentes ut informasjon om antall alderspensjonister pr. kommune. Tall herfra gir en pekepinn på medlemspotensialet i din kommune. Stokker snakket videre om organisasjonsopplæring og de kurs som er aktuelle; styrekurs, kassererkurs og valgkomitekurs. Hele Stokker sin presentasjon legges ved referatet.

Etter en liten benstrekk var det tid for selve årsmøtet. Sakene ble gjennomgått og protokoll er sendt ut. Det kom opp spørsmål om TVV, hva det er og hvem som har tilgang. TVV står for Tillitsvalgtverktøyet og alle styremedlemmer har tilgang til å bruke dette. Det ble kommentert at det er flott at vi satser på ledermøter og informasjon om Storefjell ble gitt i forbindelse med at det ble satt av midler til arrangementet. Det ble spørsmål om ikke fylkesstyre skal ha kasserer, svaret på dette er at vi har regnskapsfører og trenger derfor ikke det. Det ble skriftlig valg som endte med at Liv Krossøy som tidligere var 3 vara, nå er valgt inn som fast styremedlem. Anne Margrethe Johnsen som var på valg, ble valgt inn som 3 vara. 

Lars Erik Lilleødegård takket for en flott samling og godt årsmøte og ønsket alle vel hjem.