Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Referat ledersamling 04.12.23

“Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen er fremskritt. Å arbeide sammen er suksess.”

Med disse ordene startet samlingen på Stokke bygdetun kl.10.00 denne mandagen. Dagen startet med at fylkesleder Lars Erik (Lasse) Lilleødegård ønsket velkommen etterfulgt av en presentasjonsrunde av alle 20 fremmøtte. 

Første foredragsholder var fylkesordfører i Vestfold, Anne Strømøy.

Anne er 50 år og helt fersk i fylkespolitikken. Vår viktigste oppgave er å redusere utenforskap sier hun. Tiltak som bidrar i denne retningen, er å få alle i utdanning eller jobb. Et mesterbrev er like viktig som en mastergrad, det trengs flere folk på yrkesfag og helsefag er den linjen der det er størst behov for flere. Anne sier også at kommunene må bli flinkere til å ta imot lærlinger. 

Et spørsmål fra salen var om samarbeide med NAV kunne bli bedre? Anne svarte at de har tett samarbeid med NAV, men det kan likevel bli tettere og bedre. Anne informerte om at det er relativt ny direktør i NAV Vestfold, han har jobbet kun ett halvt år i stillingen. 

Klima var en av temaene. «Er vi opptatt av det» spør Anne? «Det må vi være» svarer fylkesleder Lasse. Vestfold har begrenset egen kraftproduksjon og nettkapasiteten inn til fylket er allerede sprengt. Det setter en stopper for ytterligere industriutvikling i Vestfold og fører til økt press på kraftprisene. Hun oppfordrer til samarbeid mellom offentlige og private aktører for å løse kraft- og klimautfordringene i Vestfold. Det ble spørsmål fra salen om hvorfor Enova støtten reduseres? Hvorfor reduserer man dette positive tilskuddet nå? Anne svarer at hun er enig i at det ikke er riktig avgjørelse. Bruk og kast i dagens samfunn ble også diskutert. I dag kjøper unge på salg og kaster etter kort tids bruk for å kjøpe nytt, slik kan vi ikke fortsette. Det kan bli utfordrende å nå klimamålene.

Mobilitet og infrastruktur er også et viktig tema det jobbes med. Vi vil organisere innkjøp og transport i fylkeskommunen sier Anne. Vi må tenke alternative måter å forflytte seg på. Bestille transport, maxi taxi eller mindre buss for å hente samlet på de mindre stedene er et eksempel.  

Fylkesordføreren ble oppfordret til å bruke eldrerådene til å få ut informasjon til eldre som kan være nyttig. Fylkesleder overrakte bilde og blomst og takket så mye for at fylkesordføreren tok seg tiden til å komme.

Neste foredragsholder var Magne Tuxen.

Magne er leder i pensjonistforbundet Nøtterøy. Han har tidligere jobbet i Bama gruppen i 45 år med salg og markedsføring. 

Pensjonistforbundet Nøtterøy har mottatt 300 000,- av fagforbundet til prosjektet «Mat som medisin». Det tok 8 måneder å komme i gang med prosjektet fra de startet prosessen forteller Magne. Det første kurset var på Færder felleskjøkken 22.08.23. Selve kurset er gratis, deltakerne betaler kun kr 100,- for mappen de mottar. Hver kursdag er det foredrag etterfulgt av lunsj med den aktuelle maten for dagen. Det er satt opp 8 kurs med 8 ulike temaer, siste kurs vil finne sted i mai. Det er ernæringsfysiolog Gunn Helen Arsky som er den faglige leverandøren til kurset, hun underviser seniorene om matens betydning. Det skal sendes en rapport til helsedirektoratet i etterkant som vil avgjøre om prosjektet skal rulles ut i hele landet. Foreløpig er det kun et tilbud til innbyggere i Færder kommune. Et konkret og godt tips fra innholdet i kurset å ta med seg er å spise valnøtt, det er en av de mest næringsrike nøttene og en av de beste for helsen og hjernen din. Du trenger kun en håndfull om dagen.

Magne nevner også at de har hatt besøk av foredragsholder Gyrid Beck Solberg som var veldig inspirerende. 

Pensjonistforbundet Nøtterøy er en aktiv forening som både spiller bowling og er aktive på golf. De begynte med 8 deltakere på golfbanen, nå er det 30 stk. Den eldste golfspilleren er 92 år. 

Magne deler også av sin ledererfaring. Han gjennomfører en til en samtaler med styremedlemmene en gang i året, noe han ser stor verdi av og anbefaler andre foreningsledere å gjøre.

Etter å ha lyttet til prat om mat var det endelig klart for lunsj. Lunsjen ble levert av Tangent som er en del av Fønix. Det ble servert koldtbordtallerken og det var mer enn nok mat.

Etter lunsj ble dagen avsluttet med erfaringsutveksling mellom foreningene. 

Her ble det spurt om hva som er vanlig i andre foreninger når det gjelder honorar til styremedlemmer. Det viser seg at det er noe ulikt i foreningene. Noen har 2000,- i året til leder og 1000/500,- til øvrige medlemmer. Noen gir hele det mulige honoraret til veldedighet og noen hadde ingenting om måtte i tillegg bidra noe privat for å få det til å gå rundt.

Liv snakket om sangtreffet som de har vært veldig fornød med i Sande. Her samles folk til gratis kaffe og vafler og synger av hjertens lyst i halvannen time. De bruker sangboka som er utgitt av Pensjonistforbundet. Pensjonistforbundet dekker utgiftene til servering. Nå ser det ut til at det ikke blir nok midler til å drive dette videre, noe som er veldig synd, da det har vært en stor suksess. De har hatt opptil 50 personer som har deltatt her annenhver tirsdag. 

Det ble dialog rundt de kollektivt innmeldte medlemmene. Blant disse er det flest innmeldt via Fagforbundet. Totalt i Vestfold er det 359 medlemmer som er direktemedlemmer, hvor mange av disse som er kollektivt innmeldt er usikkert. Potensialet for å få disse medlemmene med i en lokalforening er til stede og noe det bør jobbes med. Det oppfordres til dialog med Fagforbundet i fylket rundt dette.

Det ble delt informasjon om akeviturer og erfaringer med underholdere. I PfV sin liste ble det nevnt et eksempel med en underholder som ikke er verdt å booke. Denne vil blir vurdert tatt ut av listen før neste utsendelse. Det kom inn forslag på å få Dag Åsebø inn i lista som turarrangør. Det er flott med slike tilbakemeldinger, både positive og negative. 

Fylkesleder tok opp spørsmålet om lovligheten å ha en politiker som leder av eldrerådet. Det var uenigheter om dette. Valg av leder og nestleder i eldreråd etter tekst i «Forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd for eldre»

velges leder og nestleder blant medlemmene av eldrerådet (pensjonistene). 

Etter erfaringsdeling og god dialog rundt ulike problemstillinger og tema så avsluttet fylkesleder dagen med å dele ut en nydelig blomst til alle og ønsket god jul og vel hjem.