Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vil bidra til mer mer aldersvennlige lokalsamfunn og boliger

Det haster med å få på plass mer universelt utformede boliger og aldersvennlige lokalsamfunn i Norge. Pensjonistforbundet bidrar gjerne. I april arrangerer vi en dagsreise til "morgendagens Norge" for planleggere og politikere.

I samarbeid med SAFO, Samarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner, arrangerer vi 15. april en konferanse om universell utforming og aldersvennlige boliger. Hovedmålgruppen er folkevalgte og ansatte i kommunene, men konferansen blir også streamet, slik at alle interesserte kan følge med!

Her kan du altså få møte eksperter, politikere og praktikere, og være med på å forme fremtidens lokalsamfunn og boliger.

Pensjonistforbundet vil bidra

Dersom regjeringens Bo trygt hjemme-reform skal fungere etter planen, og bidra til at flere eldre kan bli boende i egne hjem lenger, trengs det mye arbeid og mange endringer i norske kommuner. Pensjonistforbundet vil gjerne bidra med kunnskap og informasjon, i dette arbeidet. Vi samarbeider også med en rekke andre aktører både sentralt og lokalt, blant annet SAFO.  

Blant temaene på konferansen 15. april, er:

  • Universell utforming og aldersvennlige boliger
  • Kommunal planlegging for befolkningens behov
  • Målsetninger og konkrete tiltak for universell utforming
  • Undersøkelser og forskning om behov og forventninger
  • Finansiering, spesielt med tanke på Bo trygt hjemme-reformen
  • Husbankens rolle og redskaper
  • Kommunenes redskaper, som startlån, tilvisningsavtaler og tilskudd på det sosiale boligområdet 

Mer informasjon

Les mer om konferansen her.

Arrangementet er publisert på Facebook, og hvis du klikker på at du er interessert, vil du få oppdateringer og varsler når konferansen nærmer seg. Dette gjelder dersom du ikke har skrudd av Facebook-varsler.

Les mer om Pensjonistforbundets boligpolitikk.