Vårt største pensjonistårsmøte

Årsmøtet i Pensjonistforbundet Akershus ble avholdt 22. mars på Quality hotel Olavsgaard. Ca 80 delegater og observatører var tilstede. I tillegg deltok Kjell Engebretsen fra Fagforbundet og Inger-Marie Stokker fra sentralstyret.

Kjell Engebretsen, Fagforbundet

Kjell Engebretsen, Fagforbundet

Fra venstre: Nestleder Gerd Møller, leder Sigmund Kristoffersen og Inger-Marie Stokker fra sentralstyret.

Fra venstre: Nestleder Gerd Møller, leder Sigmund Kristoffersen og Inger-Marie Stokker fra sentralstyret.

I strålende vårvær ankom delegater fra fylkets 45 lokalforeninger, observatører og styret i Akershus Pensjonistforbund auditoriet på Quality hotel Olavsgaard.

Årsmøtet var preget av en engasjert forsamling, god stemning og gode spørsmål fra delegatene. Styreleder Sigmund Kristoffersen tok gjenvalg, og nytt styremedlem ble presentert; Inger Heggen Olsen fra Bjørkelangen PF.

Takk for en fin dag og takk til alle som deltok!

Alle bilder: John Granly - john@eidsvold.no