Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Vårt største pensjonistårsmøte

Årsmøtet i Pensjonistforbundet Akershus ble avholdt 22. mars på Quality hotel Olavsgaard. Ca 80 delegater og observatører var tilstede. I tillegg deltok Kjell Engebretsen fra Fagforbundet og Inger-Marie Stokker fra sentralstyret.

Kjell Engebretsen, Fagforbundet

Kjell Engebretsen, Fagforbundet

Fra venstre: Nestleder Gerd Møller, leder Sigmund Kristoffersen og Inger-Marie Stokker fra sentralstyret.

Fra venstre: Nestleder Gerd Møller, leder Sigmund Kristoffersen og Inger-Marie Stokker fra sentralstyret.

I strålende vårvær ankom delegater fra fylkets 45 lokalforeninger, observatører og styret i Akershus Pensjonistforbund auditoriet på Quality hotel Olavsgaard.

Årsmøtet var preget av en engasjert forsamling, god stemning og gode spørsmål fra delegatene. Styreleder Sigmund Kristoffersen tok gjenvalg, og nytt styremedlem ble presentert; Inger Heggen Olsen fra Bjørkelangen PF.

Takk for en fin dag og takk til alle som deltok!

Alle bilder: John Granly - john@eidsvold.no