- Trygdeoppgjøret må gi økt kjøpekraft

Fagforbundet støtter Pensjonistforbundets kamp for en styrket sosial profil i årets trygdeoppgjør.

Jan Davidsen (bildet) og Pensjonistforbundet mottar støtte fra Fagforbundet i sin kamp for en styrket sosial profil i årets trygdeoppgjør. (Arkivfoto)

Jan Davidsen (bildet) og Pensjonistforbundet mottar støtte fra Fagforbundet i sin kamp for en styrket sosial profil i årets trygdeoppgjør. (Arkivfoto)

I en uttalelse fra Fagforbundet uttrykkes det støtte til Pensjonistforbundet i trygdeoppgjøret. Her er uttalelsen:

«Fagforbundet er opptatt av at hele laget må løftes i årets trygdeoppgjør. Og hvis noen skal få noe ekstra må det være de med de laveste ytelsene.»
«I 2022 var prisøkningen i samfunnet rekordhøy. Minstepensjonister, de med små tilleggspensjoner og trygdede, er blant de som sliter mest når boutgifter, strøm og matvarepriser stiger. Derfor er det viktig at disse gruppene får et kraftig løft i årets trygdeoppgjør.»
«Fagforbundet er opptatt av at hele laget av pensjonister og trygdede må få en kjøpekraft forbedring. Men det er særlig minstepensjonister og de med de laveste tilleggspensjonene og trygdeytelser, som må prioriteres i år.»
«DET ER VIKTIG AT TRYGDEOPPGJØRET HAR EN GOD SOSIAL PROFIL. DERFOR MÅ DE SOM HAR LAVEST YTELSER PRIORITERES.»