Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Svært mange eldre betegnes som «ikke-brukere» av internett!

Dette er et demokratisk problem som fylkesforeningen er opptatt av. Og derfor vil nå fire nye kursholdere bidra til å redusere dette høye tallet.

Kursdeltakere og kursholdere i aktivitet på Biri

Kursdeltakere og kursholdere i aktivitet på Biri

Nye, men likevel erfarne, kursholdere på Biri var sammen med fylkessekretær Vera Holtlien og nestleder i Oppland, Polly Westlie onsdag 14. september. Pensjonistforbundet driver utstrakt digital opplæring av eldre ved hjelp av midler fra Helsedirektoratet. Og denne dagen var også, mye brukt prosjektmedarbeider, Yngve Thommesen og prosjektleder Unn Johansen fra Pensjonistforbundets sekretariat på besøk. Første halvdel av dagen ble brukt til samtale og erfaringsutveksling rundt temaet digital nybegynneropplæring. Og hva er Pensjonistforbundets metode?

Andre halvdel av dagen var rett og slett 3 timer nybegynneropplæring i nettbrett og smarttelefon. Det viste seg å være en særdeles interessert og aktiv gruppe fra første øyeblikk. Yngve Thommesen var kursholder for disse 8 fra Biri pensjonistforening. I tillegg var de heldige å få gleden av at Øystein Espelund, Anna Roksvåg, Kenneth Odden og Mussie Ghebremichael som spesielt kvalifiserte hjelpere. Her kunne alle få svar på sine spørsmål!  

Disse fire skal nå i neste omgang holde digital nybegynneropplæring rundt i distriktet; gratis og åpent for alle.  

Og de 8 nybegynnerne, de skulle møtes igjen påfølgende dag sammen med Kenneth Odden og Mussie Ghebremichael.

Kursholdere fra venstre Mussie Ghebremichael, Kenneth Odden og Anna Roksvåg

Kursholdere fra venstre Mussie Ghebremichael, Kenneth Odden og Anna Roksvåg

Kursholder Øystein Espelund

Kursholder Øystein Espelund