Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ny forening i Søndre Land

Vi gratulerer med ny forening i Søndre Land, Søndre Land pensjonistforening.

Foto: Steinar Barstad

Foto: Steinar Barstad

Fullt hus på Søndre Land frivilligsentral på deres faste onsdagsarrangement Landingsplassen. Forbundsleder Jan Davidsen orienterte en engasjert forsamling om den økonomiske situasjon etter trygdeoppgjøret og statsbudsjettet. Deretter gikk vi over til stiftelsesmøte for den nye pensjonistforeningen Søndre Land pensjonistforening. Vi er svært glad for å ha fått en ny forening i Søndre Land og ønsker lykke til med det videre arbeidet!

Jan Davidsen orienterer
Foto Vera Holtlien

Jan Davidsen orienterer Foto Vera Holtlien

Fra venstre nyvalgt leder i Søndre Land pf Thorleif Nereng, 
fylkesleder Per E. Furseth, forbundsleder Jan Davidsen
Foto Steinar Barstad

Fra venstre nyvalgt leder i Søndre Land pf Thorleif Nereng, fylkesleder Per E. Furseth, forbundsleder Jan Davidsen Foto Steinar Barstad