Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

HØSTKONFERANSE

Vår tradisjonelle høstkonferanse for deltakere fra våre lokalforeninger i Oppland ble arrangert på Honne i slutten av september.

Eldreombud Bente Lund Jakobsen og fylkesleder Per E. Furseth

Eldreombud Bente Lund Jakobsen og fylkesleder Per E. Furseth

Konferansen samlet rundt 65 deltakere fra alle kanter av gamle Oppland og strakk seg over 2 dager. Det var flere svært inspirerende foredragsholdere og interessante temaer som engasjerte forsamlingen.

Eldreombud Bente Lund Jakobsen orienterte om eldreombudets viktige og nødvendige arbeide. Gjøvik Brannvesen kom med gode råd og tips til forebygging av brann. Etterpå fikk deltakerne prøve seg på brannslukking noe alle syntes var nyttig (og litt moro). Audun Myskja fra Senter for livshjelp snakket om metoder som kan hjelpe mennesker å mestre livet, bygge helse og ta i bruk sine ressurser. Jørund Hassel tok i sitt foredrag utgangspunkt i Leve hele livet - en kvalitetsreform for eldre. Finn-Åge Løvlien, som er tidligere fylkessekretær i Pensjonistforbundet, veiledet oss i viktigheten av datasikkerhet. Fra Pensjonistforbundet hadde vi besøk både av generalsekretær Arne Halaas og kurskoordinator Rune Ramsli.

Det sosiale er viktig på våre samlinger, det ble mang en hyggelig prat, gode måltider og anledning til å svinge seg på dansegulvet til musikk av Alf Slåtsveen og Brødrene Berget.

Marit Korslien Berg fra Ihle prøver seg på brannslukking med kyndig veiledning fra Dag Nilsen og Thomas Kristiansen fra Gjøvik Brannvesen

Marit Korslien Berg fra Ihle prøver seg på brannslukking med kyndig veiledning fra Dag Nilsen og Thomas Kristiansen fra Gjøvik Brannvesen

Audun Myskja fra Senter for livshjelp

Audun Myskja fra Senter for livshjelp