Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Strategisamling fylkesstyret

Pensjonistforbundet Rogaland avholdt sitt første styremøte for det nye styret med en 2-dagers strategisamling 13.-14. april 2023. Møtet var på Turistforeningen sin hytte på Utsira. Her brukte vi tiden godt, og hadde bl.a. en grundig gjennomgang av aktivitetene fremover. Vi etablerte også flere utvalg, og på agendaen hadde vi også oppe viktige tema som verving, møter med forbundsledelsen og arbeid opp mot eldreråd.

Turistforeningens hytte på Utsira - Nordvikgården

Turistforeningens hytte på Utsira - Nordvikgården

Vi fikk også tid til å bli bedre kjent med hverandre, og alle var skjønt enig om at dette var veldig kjekt! Styret er sammensatt av folk med forskjellig bakgrunn, og dette gir spennende og inspirerende diskusjoner😊

Visste du at Utsira er Norges minste kommune målt i folketall, og nest minste i areal? For de av oss som kommer fra større byer, var det en spesiell opplevelse å kunne gå midt i en tom bilvei. Utsira er også rikt utsmykket med flott gate kunst!

Vi gleder oss til å ta fatt på arbeidet med å fortsette å jobbe for et mer aldersvennlig samfunn❤️💪

Noen av medlemmene i styret samlet rundt møtebordet

Noen av medlemmene i styret samlet rundt møtebordet

Klar for hjemreise etter 2 innholdsrike dager

Klar for hjemreise etter 2 innholdsrike dager

 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord
 • Foto: Kirsti Dybsjord