Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Sommermøte Svanevann

Pensjonistforbundet Egersund Lokalforening arrangerte sommertur til Svanevann. Stedet eies av Røde Kors.

Det var god stemning med allsang, reker og quiz, som vanlig laget av Arne Halling. Meget godt frammøte, om lag 70 medlemmer hadde møtt opp. Allsangen ble ledet av Børre Berge og Nils Bakka. En vellykket kveldstund i et eventyrlig vær!🌞