Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Prøv våre pensjonskalkulatorer

Trygdeoppgjøret er gjennomført. Våre kalkulatorer viser hvor mye du vil få i ny alderspensjon eller uføretrygd.

Link til de to kalkulatorene finner du lenger ned i denne artikkelen.

Link til de to kalkulatorene finner du lenger ned i denne artikkelen.

Pensjonistforbundet jobber for å bedre levekårene til pensjonister og uføretrygdede i Norge. Når pensjonene oppreguleres får alle lik prosent, uavhengig av hvor stor pensjon man har. Dermed får de som har mest fra før flest kroner, mens de som har minst får færrest kroner. Trygdeoppgjøret mangler derfor en sosial profil.

– Vi ber Stortinget ta grep, og følge opp våre krav. Den prosentvise økningen gir ikke den profilen vi ønsker oss. I lønnsoppgjørene gis det en minsteøkning målt i kroner, og sånn bør det også være for pensjonister og uføre. Det er problematisk når man bare bruker prosent. Da blir det store forskjeller i kroner og øre. Det gjør at stadig flere vil slite med økonomien, noe vi skal gjøre alt vi kan for å hindre, sier Pensjonistforbundets leder Jan Davidsen.

– Alle skal få den prosentvise økningen i pensjon og trygd, men noen trenger noe ekstra. Det håper vi Stortingets flertall vil støtte. Revidert budsjett og trygdeoppgjøret skal nå til behandling i Stortinget. Vi håper alle partier som i valgkampen sa at de skulle ivareta pensjonistenes rettigheter, er sitt ansvar bevisst her, og ikke bare sier det, men faktisk gjør noe.

Her kan du se Jan Davidsens kommentarer rett etter møtet med statsråd Tonje Brenna 23. mai 2024, og lese mer om vårt arbeid med pensjon.

Våre kalkulatorer viser hva oppgjøret betyr for deg

Les mer om trygdeoppgjøret