Organisasjonsutvalget

Organisasjon- og verveutvalget er etter vedtak i styret slått sammen til ett utvalg og heter nå Organisasjonsutvalget. Utvalget består av fem medlemmer og sekretær (Sigrid B Karlsen)

Fra venstre Inger Heggen Olsen (medlem), John Arne Opsahl (medlem), Sigmund Kristoffersen (leder) og Anne-Grethe Eriksen (medlem). Gudmund A. Nyrud (medlem), var ikke tilstede.  Foto: Sigrid

Fra venstre Inger Heggen Olsen (medlem), John Arne Opsahl (medlem), Sigmund Kristoffersen (leder) og Anne-Grethe Eriksen (medlem). Gudmund A. Nyrud (medlem), var ikke tilstede. Foto: Sigrid

Torsdag 27. april var det nye utvalget samlet til første møte i Lørenfallet. På dagsorden var tema blant annet arbeidsoppgavene utvalget skal ha, samt aktiviteter. Det ble besluttet å arrangere nye regionmøter; fem totalt (mot 11 i fjor vår), og det første vil bli avholdt mot slutten av september og frem til høstens lederkonferanse på Sundvolden 25. - 26. oktober. Nærmere informasjon om disse kommer etter sommerferien.

Når det gjelder verving av medlemmer har Pensjonistforbundet et mål om 4% økning. Pensjonistforbundet Akershus nådde 5% i 2022 med 622 nye medlemmer!

Årets mål blir å minst verve 520 nye medlemmer for å nå 4%. Det får vi til! - Husk at lokalforeningene får 150,- kr. for hvert nye medlem også i år, - og beløpet Akershus betalte ut til lokalforeningene i 2022 var totalt kr. 93.300,-.

Vi ser frem til å møte dere igjen til høsten!