Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Organisasjonsutvalget

Organisasjon- og verveutvalget er etter vedtak i styret slått sammen til ett utvalg og heter nå Organisasjonsutvalget. Utvalget består av fem medlemmer og sekretær (Sigrid B Karlsen)

Fra venstre Inger Heggen Olsen (medlem), John Arne Opsahl (medlem), Sigmund Kristoffersen (leder) og Anne-Grethe Eriksen (medlem). Gudmund A. Nyrud (medlem), var ikke tilstede.  Foto: Sigrid

Fra venstre Inger Heggen Olsen (medlem), John Arne Opsahl (medlem), Sigmund Kristoffersen (leder) og Anne-Grethe Eriksen (medlem). Gudmund A. Nyrud (medlem), var ikke tilstede. Foto: Sigrid

Torsdag 27. april var det nye utvalget samlet til første møte i Lørenfallet. På dagsorden var tema blant annet arbeidsoppgavene utvalget skal ha, samt aktiviteter. Det ble besluttet å arrangere nye regionmøter; fem totalt (mot 11 i fjor vår), og det første vil bli avholdt mot slutten av september og frem til høstens lederkonferanse på Sundvolden 25. - 26. oktober. Nærmere informasjon om disse kommer etter sommerferien.

Når det gjelder verving av medlemmer har Pensjonistforbundet et mål om 4% økning. Pensjonistforbundet Akershus nådde 5% i 2022 med 622 nye medlemmer!

Årets mål blir å minst verve 520 nye medlemmer for å nå 4%. Det får vi til! - Husk at lokalforeningene får 150,- kr. for hvert nye medlem også i år, - og beløpet Akershus betalte ut til lokalforeningene i 2022 var totalt kr. 93.300,-.

Vi ser frem til å møte dere igjen til høsten!