Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Krever at Storebrand betaler tilbake gebyr på fripoliser

Pensjonistforbundet oppdaget i fjor at Storebrand har tatt ekstra gebyr fra kundene som har fripoliser. Storebrand har tatt pengene direkte fra kundenes andel av overskuddet. Dette er et gebyr som ingen av kundene har fått beskjed om.

Et livselskap kan ikke ta større gebyr på fripoliser enn det som er avtalt. Pensjonistforbundet sendte derfor en klage til Finansdepartementet, som deretter ba Finanstilsynet vurdere saken. Finanstilsynet har kommet til samme konklusjon som Pensjonistforbundet: Storebrand har ikke rett til å kreve større gebyr enn det som er fastsatt i forsikringsavtalen. Storebrand har heller ikke rett til å trekke gebyr fra kundenes overskuddsandel.

Det omtalte gebyret er på 1 % per år av den delen av kundenes overskudd som er satt i tilleggsavsetninger. Det viser seg at Storebrand innførte gebyret allerede i 2013. Vi kan ikke beregne nøyaktig hvor mye fripolisekundene har betalt for mye frem til nå, men har kommet til at det kan dreie seg om omtrent en halv milliard kroner.

Finanstilsynet har opprettet en sak mot Storebrand, men vi har ikke fått nærmere innsyn i dialogen mellom Storebrand og Finanstilsynet. Hva utfallet blir er derfor ikke kjent. Pensjonistforbundets holdning er imidlertid klar:

- Vi krever at Storebrand betaler tilbake pengene til kundene som er rammet av dette, sier Jan Davidsen. Og vi håper at dette er med på å skjerpe Finanstilsynet i å følge dette markedet nærmere. Hadde ikke Pensjonistforbundet oppdaget dette, ville antagelig Storebrand fortsatt videre i årevis.

Etter det vi har fått opplyst forvalter livselskapene til sammen 900 000 fripoliser. Storebrand har mer enn 40 prosent andel av dette markedet. Det er derfor sannsynligvis mer enn 360 000 fripoliser som er berørt.

- For hver enkelt fripolise dreier det seg ikke om store beløp, men når et livselskap tar større gebyrer enn avtalt, går det på tilliten løs, avslutter Davidsen.