Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Jan Davidsen gjenvalgt som forbundsleder

Her er det nye sentralstyret de neste tre årene.

Jan Davidsen (t.h.) ble gjenvalgt som forbundsleder ved akklamasjon. T.v. avtroppende nestleder Nils-Edvard Olsen.  (Foto: Johnny Syversen)

Jan Davidsen (t.h.) ble gjenvalgt som forbundsleder ved akklamasjon. T.v. avtroppende nestleder Nils-Edvard Olsen. (Foto: Johnny Syversen)

Pensjonistforbundets 31. landsmøte har valgt et nytt sentralstyre til å lose forbundet gjennom de neste tre årene og frem til neste landsmøte i 2026.

Du kan følge direktesendt video fra landsmøtet her.

Det nye sentralstyret

Forbundsleder: Jan Davidsen (Hordaland)

1. nestleder: Helga Hjetland (Sogn og Fjordane)

2. nestleder: Bjørn Egeli (Agder)

Styremedlem: Inger-Marie Stokker (Akershus)

Styremedlem: Tove Britt Tidemann Andreassen (Troms)

Styremedlem: Jørund Hassel (Oppland)

Styremedlem: Knut Trond Knudsen (Trøndelag)

1. varamedlem: Berly Lund Grønning, Oslo

2. varamedlem: Bjørn Eriksen, Østfold

3. varamedlem: Anne-Karine Innbjør, Nordland

4. varamedlem: Magne Tuxen, Vestfold

I tillegg har Fagforbundet to medlemmer i sentralstyret: Gerd Eva Volden og Kjell Engebretsen.

Det nye sentralstyret: F.v. Tove Britt T. Andreassen, Bjørn Eriksen (vara), Inger-Marie Stokker, Gerd Eva Volden, Helga Hjetland, Kjell Engebretsen, Jan Davidsen, Jørund Hassel, Bjørn Egeli og Knut Trond Knudsen.  (Foto: Johnny Syversen)

Det nye sentralstyret: F.v. Tove Britt T. Andreassen, Bjørn Eriksen (vara), Inger-Marie Stokker, Gerd Eva Volden, Helga Hjetland, Kjell Engebretsen, Jan Davidsen, Jørund Hassel, Bjørn Egeli og Knut Trond Knudsen. (Foto: Johnny Syversen)

Ny andre nestleder Bjørn Egeli har vært fast møtende varamedlem i det avtroppende sentralstyret. Inger-Marie Stokker og Helga Hjetland har også sittet i sentralstyret denne perioden.

De som går ut av sentralstyret nå er Nils-Edvard Olsen (første nestleder fra Finnmark), Ragnhild Marie Hagen (andre nestleder fra Oslo), Else Ormaasen (styremedlem fra Hedmark/Industri Energi) og Mellvin Steinsvoll (styremedlem fra Møre og Romsdal).

Jan Davidsen takker de avtroppende sentralstyremedlemmene for formidabel innsats gjennom en ekstra lang landsmøteperiode. F.v. Davidsen, Else Ormaasen, Ragnhild Hagen, Nils-Edvard Olsen og Mellvin Steinsvoll.

Jan Davidsen takker de avtroppende sentralstyremedlemmene for formidabel innsats gjennom en ekstra lang landsmøteperiode. F.v. Davidsen, Else Ormaasen, Ragnhild Hagen, Nils-Edvard Olsen og Mellvin Steinsvoll.

Valgkomiteen startet arbeidet i oktober 2022 og har bestått av Lise Wiik (leder), John Arne Opsahl, Oddbjørn Hoem, Roy Frimanslund, Hans Henrik Hansen, Nils Gjerland, Inger Marie Eik Myrhaugen (døde 19. april 2023), Roald Jacobsen, Hallfrid Kristoffersen og Randi Munch Aanonsen. Sekretær har vært Trond Nedrebø. Forslaget fra valgkomiteen var enstemmig.

I tillegg til det nye sentralstyret, valgte landsmøtet et nytt kontrollutvalg. Dette består nå av:

Leder: Oddrun Vabø, Hordaland

Medlem: Åge Magnussen, Nordland

Medlem: Inger Johanne Kvam, Agder

1. varamedlem: Ragnar Jensen, Østfold

2. varamedlem: Jan Bekkevold, Posten