Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ja takk til klarspråk og at sykehus får hete sykehus

Nasjonal helse- og samhandlingsplan ble lagt frem i dag, med mange gode intensjoner og planlagte tiltak. Pensjonistforbundet vil gå grundig gjennom planen og gi våre innspill, men kan allerede i dag rope hurra for at sykehus igjen skal få hete sykehus, og ikke helseforetak.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil at sykehus igjen skal hete sykehus. Det støtter vi. Foto: Katarina Theis-Haugan / Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol vil at sykehus igjen skal hete sykehus. Det støtter vi. Foto: Katarina Theis-Haugan / Helse- og omsorgsdepartementet

Språk og begreper kan bidra til fremmedgjøring, fastslår Stortingsmeldingen Nasjonal helse- og samhandlingsplan 2024–2027 — Vår felles helsetjeneste i sin begrunnelse for å endre begrepene helseforetak og regionale helseforetak.

Pensjonistforbundet er fornøyd med at det nå foreslås å endre navnet på helseforetak til sykehus, som er benevnelsen folk flest bruker. Vi mener det er god språkskikk å praktisere klarspråk, og benytte godt innarbeidede begreper som folk flest kjenner seg igjen i, når det gjelder helse.

Vi skal gi innspill

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol la frem planen i dag kl. 12. Pensjonistforbundet vil nå gå nærmere inn i alle detaljer, før vi gir våre vurderinger og innspill.

Planen vitner om mange gode intensjoner og planlagte tiltak. Helseministeren la blant annet vekt på å få ned ventetid, bedre samhandling, en ny kvinnehelsestrategi og økt helsekompetanse i sin tale. Vi vil gå grundig inn i alt dette og blant annet se på hvordan det henger sammen med de økonomiske aspektene.