Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Informasjon frå Vestland fylkeskommune

Informasjon frå Vestland fylkeskommune til regionale frivillige organisasjonar og paraplyorganisasjonar.

Digitalt kurs om ALLEMED og søknadsarbeid Tysdag 18. oktober kl. 19.30 – 21.00 inviterer fylkeskommunen til digitalt kurs for frivilligheita i Vestland. Tema er ALLEMED – som skal gjere det lettare å inkludere barn og unge i fritidsaktivitetar, uavhengig av familien sin økonomi. Det blir også kurs i tilskotsordningar og søknadsarbeid, og du får informasjon om korleis du kan komme med innspel til den nye regionale planen for kultur, idrett og frivilligheit i Vestland. Sjå programmet og meld deg på her.

Kulturkonferansen – Frivilligheit bygger samfunn Kulturkonferansen Vestland blir arrangert i Bergen 16. november under tittelen «Frivilligheit bygger samfunn». Sjå programmet og meld deg på via nettsidene til fylkeskommunen.

Tilskot til styrking av frivillig sektor i Vestland Fylkeskommunen lyser ut 1,5 millionar kr i ei tilskotsordning til regionale tiltak som vil synleggjere frivilligheita, skape auka deltaking og rekruttering, bygge ned barrierar og styrke samarbeidet mellom organisasjonar. Søknadsfristen er 30. november. 

Tilskot til utvikling av lokal frivilligpolitikk Kommunane i Vestland er invitert til å søkje på tilskotsordning som skal gå til arbeidet med å utvikle og vedta frivilligpolitikk i lag med lokale frivillige organisasjonar. Søknadsfristen er 30. november.

Andre tilskotsordningar i Vestland fylkeskommune… …finn du på nettsidene våre.

Kom med innspel til regional plan for kultur, idrett og frivilligheit 2023-2035 Den regionale planen er «masterplanen» for kultur, idrett og frivilligheita i Vestland dei komande tolv åra. Planen er no ute på høyring, og blir endeleg vedtatt i fylkestinget i mars 2023. Alle er invitert til å komme med innspel til planen innan 4. november.

Frivillig.no og ungfritid.no Rekrutter fleire frivillige og delta på interessante kurs gjennom frivillig.no. Del informasjon om fritidsaktivitetar for barn og unge og sjekk ut støtteordningssida på ungfritid.no.

Frivilligheitas år 2022 Vestland fylkeskommune har ei eiga side på nettsidene våre der vi legg ut informasjon om Frivilligheitas år 2022.

Du finn informasjon om nasjonale tiltak i Frivilligheitas år 2022 via desse sidene.

Har du spørsmål eller innspel som gjeld frivilligheit i Vestland? Ta kontakt med Åge Avedal, seniorrådgjevar i Vestland fylkeskommune, på tlf. 970 72 734 eller på e-post til age.avedal@vlfk.no.