Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Ikke godta sammenslåing av råd!

Enkelte kommunestyrer ønsker nå å slå sammen eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse. Dette er ingen av gruppene tjent med.

Pensjonistforbundet har i de siste årene satset mye på eldrerådsopplæring. Her fra et vellykket kurs i eldrerådsarbeid for 40 entusiastiske deltakere i Harstad. (Foto: Trond H. Nedrebø)

Pensjonistforbundet har i de siste årene satset mye på eldrerådsopplæring. Her fra et vellykket kurs i eldrerådsarbeid for 40 entusiastiske deltakere i Harstad. (Foto: Trond H. Nedrebø)

Det er kun tillatt å slå sammen eldrerådet og rådet for personer med funksjonsnedsettelse dersom lokale forhold gjør det nødvendig. Eldrerådet og Pensjonistforbundet lokalt skal involveres før kommunestyret fatter vedtak.

Pensjonistforbundet har nå skrevet et brev med argumenter mot sammenslåing, en oversikt over hva lov, forskrift og veileder sier, og hva eldrerådene og våre lokallag kan gjøre for å hindre sammenslåing.

Separate råd er hovedregelen

Kommuneloven § 5-12 angir at hovedregelen er at det skal opprettes separate råd for eldre og råd for personer med funksjonsnedsettelse i alle kommuner. Men det følger av forskriften om medvirkningsordninger § 4 at kommunen kan opprette ett felles råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse «dersom det ut ifra lokale forhold er nødvendig».

– Dessverre erfarer vi at enkelte kommunestyrer er litt for raske med å definere forhold som nødvendige. Men det er kun når det overhodet ikke er mulig å etablere separate råd i en kommune, at lokale forhold gjør det nødvendig med et felles råd, sier Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet.

Skal høres før sammenslåing

Samme forskrift presiserer at ved et forslag om sammenslåing, så skal eldrerådet og organisasjoner for eldre bli hørt før kommunestyret fatter vedtak om et felles råd. Det betyr at Pensjonistforbundets lokallag skal høres.

– Argumentene for separate råd er langt sterkere enn for sammenslåing. Verken eldre eller personer med funksjonsnedsettelse er tjent med felles råd. De får mindre innflytelse og kan i enkelte saker ha motstridende interesser, sier Davidsen.

Brev til fylkesforeninger og lokallag

Pensjonistforbundet vil ha separate råd, slik at eldres innflytelse blir størst mulig. Derfor har våre fylkesforeninger og lokallag mottatt et brev som kan hjelpe dem med dette. I brevet er det argumenter mot sammenslåing, en oversikt over hva lov, forskrift og veileder sier, og hva eldrerådene og våre lokallag kan gjøre for å hindre sammenslåing.

Vedlegg

Brev om sammenslåing av råd, 24. januar 2024

Brev om sammenslåing av råd.pdf