Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Generalsekretær deltok på styremøte i Akershus

Forbundsleder og generalsekretær har avtalt møter med alle fylkene før sommeren for erfaringsutvekslinger og videre samarbeid. Arne Halaas deltok fredag 21.04 på fylkets styremøte på Olavsgaard.

Generalsekretær i Pensjonistforbundet  Arne Halaas  Foto: John Granly

Generalsekretær i Pensjonistforbundet Arne Halaas Foto: John Granly

Arne Halaas, Inger Heggen Olsen og Bjørnar Ottesen.  Foto: John Granly

Arne Halaas, Inger Heggen Olsen og Bjørnar Ottesen. Foto: John Granly

Fra Venstre Anne-Marit Vestengen, Inger-Lise Mortensen og helt til høyre John Arne Opsahl.  Foto: John Granly

Fra Venstre Anne-Marit Vestengen, Inger-Lise Mortensen og helt til høyre John Arne Opsahl. Foto: John Granly

Forbundsleder Jan Davidsen var dessverre forhindret og det var derfor generalsekretær Arne Halaas som møtte på Olavsgaard. Siden Akershus PF har nytt styre etter årsmøtet ble det en kort presentasjon rundt bordet.

Halaas informerte blant annet om det kommende Landsmøtet som går over fire dager i månedsskiftet mai/juni. Det er ca. 350 saker som skal opp til behandling - og totalt 2 kg med sakspapirer sendes ut til delegatene i disse dager. Akershus stiller med 13 delegater.

Statsministeren og helseministeren er invitert og har bekreftet at de kommer. Ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik kommer også.

Etter møtet ble det feiring i restauranten av vår styreleder Sigmund Kristoffersen som nylig fylte 80 år!

Foto: Sigrid

Foto: Sigrid

Foto: Sigrid

Foto: Sigrid

Jubilanten ble behørig feiret - med ballonger, musserende og bursdagssang som personalet fremførte. Foto: Sigrid

Jubilanten ble behørig feiret - med ballonger, musserende og bursdagssang som personalet fremførte. Foto: Sigrid

Styret i Akershus PF: Fra venstre bak: John Granly, Bjørnar Ottesen, Anne - Marit Vestengen, Sigrid B. Karlsen, John Arne Opsahl
Foran fra venstre Inger- Lise Mortensen, Ingrid Heggen Olsen, Arne Halaas og Sigmund Kristoffersen. Styremedlemmene Kari Myhre og Gudmund A. Nyrud var ikke tilstede.  Foto: Olavsgaard

Styret i Akershus PF: Fra venstre bak: John Granly, Bjørnar Ottesen, Anne - Marit Vestengen, Sigrid B. Karlsen, John Arne Opsahl Foran fra venstre Inger- Lise Mortensen, Ingrid Heggen Olsen, Arne Halaas og Sigmund Kristoffersen. Styremedlemmene Kari Myhre og Gudmund A. Nyrud var ikke tilstede. Foto: Olavsgaard