Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Eldrerådskurs over hele landet i 2024

Det blir eldrerådskurs i hvert fylke våren 2024. Kursene holdes av Senteret for et aldersvennlig Norge og er utviklet i samarbeid med Pensjonistforbundet.

Kursene er gratis, men deltakerne må dekke reisekostnader selv. Opplæringen vil finne sted fylkesvis i første halvpart av 2024. Nøyaktig tid og sted er ennå ikke bestemt.

En seier for Pensjonistforbundet

Pensjonistforbundet har i en årrekke kjempet for at myndighetene må ta et større ansvar for opplæring av eldrerådene. I 2021 fikk vi gjennomslag da et flertall på Stortinget vedtok: «Stortinget ber regjeringen legge til rette for en styrket opplæring av eldrerådene gjennom at det søkes å få til et samarbeid mellom Pensjonistforbundet, KS og Rådet for et aldersvennlig Norge.»

Solberg-regjeringen ga deretter Senteret for et aldersvennlig Norge i oppdrag å tilby eldrerådene opplæring. Samtidig påla den senteret å samarbeide med KS og Pensjonistforbundet om dette. Vi har derfor vært med på å utvikle og teste kursene som skal holdes i 2024.

-       Vi er glade for at det nå blir landsdekkende eldrerådskurs, samt at vi har fått en hånd på rattet under utviklingen av dem. Vår erfaring er at behovet for slike kurs er stort over hele landet, sier Jan Davidsen, leder av Pensjonistforbundet.

Kombinasjon av digitale og fysiske samlinger

Kursene vil bestå av en digital del og en dag med fysisk samling. Hovedmålgruppen er medlemmer av eldrerådene, men kursene retter seg også mot andre folkevalgte og administrativt ansatte i kommunene, for eksempel sekretæren for eldrerådet.

Den digitale delen vil handle om hvordan rådene arbeider og hvilke rettigheter de har i lov og forskrift. Den fysiske samlingen vil i hovedsak ta for seg hvordan rådene kan medvirke til utviklingen av aldersvennlige lokalsamfunn. Viktige emner der blir derfor bolig, transport, plan, uteområder og universell utforming, medvirkning, kommunikasjon og samfunnsdeltakelse.

Mer informasjon kommer høsten 2023

Opplæringen blir gjennomført i første halvår av 2024. Den digitale delen blir gjennomført i eget hjem eller i hjemkommunens lokaler. De fysiske samlingene blir gjennomført fylkesvis. Deretter vil det i løpet av valgperioden (2023 – 2027) komme tilbud om enda mer temaspesifikke kurs.

Mer informasjon om både innhold og den praktiske gjennomføringen kommer etter sommeren. Men kommuner som vurderer å benytte seg av tilbudet, kan allerede kontakte prosjektleder Ingrid Køhler Knutzen:

E-post: ingrid.kohler.knutsen@helsedir.no

Telefon: +4740226475