Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Årsmøte og 70 års jubileum i Pensjonistforbundet Buskerud

Snart klart for årsmøte som avholdes på Tyrifjord Turisthotell fra 20. - 21. mars 2024. Vi gleder oss til faglig påfyll, jubileumsmiddag og sosialt samvær. Ønsker du å lese beretningen er denne vedlagt.

Delegater og observatører har fått tilsendt dokumentene elektronisk og deltagerne får folderen utdelt på møtet.

Delegater og observatører har fått tilsendt dokumentene elektronisk og deltagerne får folderen utdelt på møtet.