Kontakt oss

22 34 87 70

pf@pensjonistforbundet.no
Økonomitelefonen

22 42 73 00

Bekymringstelefonen

94 85 60 04

Smarttelefonen

22 600 700

Besøksadresse

Torggata 15
0181 Oslo

Postadresse

Postboks 6714
St. Olavs Plass
0130 Oslo

Org.nr. 970323910

Gratulerer med 70 år

Pensjonistforbundet Buskerud ble stiftet 15. april 1954 og fyller 70 år i år. Dagen ble feiret i forbindelse med årsmøtet med både gjester og tillitsvalgte fra våre foreninger

Gro Renstrøm Moen, Fylkessekretær, Tore Opdal Hansen, Ordfører i Buskerud Fylkeskommune Tore Opdal Hansen, Ordfører i Modum Sunni Grøndahl Aamodt og daværende leder Oddbjørn Hoem

Gro Renstrøm Moen, Fylkessekretær, Tore Opdal Hansen, Ordfører i Buskerud Fylkeskommune Tore Opdal Hansen, Ordfører i Modum Sunni Grøndahl Aamodt og daværende leder Oddbjørn Hoem

Fylkesforeningen for Buskerud ble stiftet på et møte i Folkets hus i Drammen den 15. april 1954. Det møtte representanter fra Drammen, Gulskogen, Kongsberg, Tofte, Lierstranden, Hønefoss og Eiker. Foreningen skulle være tilsluttet Forbundet for Alderstrygdede og Pensjonister, senere Norsk Pensjonist­for­bund og som nå er Pensjonistforbundet. Kontingenten ble satt til 50 øre pr. person. Gustav Ronten fra Drammen ble valgt til leder.

Før Norsk Pensjonistforbund ble dannet i 1951 var det flere som dannet pensjonistforening til hygge og sosial aktivitet, men med liten  gjennomslagskraft når det gjaldt eldrepolitiske saker. Det ble først aktuelt når forbundet ble stiftet hvor målet var å:

«Å samle alle pensjonister i ett forbund, for at de i felleskap gjennom forbundet skal ivareta medlemmenes sosiale, økonomiske og kulturelle interesser.”

 Fylkesforeningen satte i gang umiddelbart med planer og det ble bestemt at Eldres dag skulle være 1. juni og at en skulle arbeide for å arrangere et stevne i Drammen Park. Da Gustav Rontén åpnet stevnet og ønsket alle velkommen til denne store eldremønstringen, var det samlet 1500 eldre i Drammen Park. Avisene skrev at dette var den største samling av eldre som noensinne var holdt. Veldig gøy var det da Drammen Pensjonistforening i 2022 arrangerte «Pensjonistenes dag» som samlet mer enn 2750 pensjonister ved deres 70-årsjubileum.

 Det har vært feiret mange jubileum opp mellom tidene og vi kan lese følgende fra en av beretningene:”En mer aktiv og interessant medlemstokk» enn disse kvinner og menn med sølv i håret skal man lete lenge etter”.

Det var mange oppgaver å ta tak i. Styret Buskerud Fylkes Pensjonistforening var i 1972 på rundreise til aldersheimer for å kåre den beste heimen i Buskerud, og vi kan lese at i Sigdal var de imponert over at det var TV i forskjellige stuer og det til og med i farger. Det ble arbeidet med honnør billetter og andre viktige saker som heving av grunnpensjonene. Det ble arrangert lederkonferanser og organisasjonskurs.

1984 - 30-årsjubileum ble arrangert 18. august på Modum Blåfargeverk en solrik dag med idiell temperatur. Fylkesleder Trygve Torgersen kunne ønske 800 pensjonistvenner fra fjern og nær velkommen. Vi kan lese at det var både sang – «La oss leve for hverandre» og god musikk.

MedlemsvervingMedlemstallet i Pensjonistforbundet Buskerud har steget jevnt og trutt i disse årene. Ved stiftelsen hadde Buskerud ca. 400 medlemmer og fra å ha 39 lokalforeninger i med ca. 4000 medlemmer som økte til 8000 medlemmer. Det er stiftet nye foreninger og senest i Ål kommune så nå er vi representert i alle kommunene

Eldrepolitisk engasjement

Fylkesstyret med daværende leder Thorbjørn Hagen arbeidet tidlig med å få Pensjonistforbundet til å jobbe med Forhandlingsrett på Pensjon. Det ble Lier Pensjonistforening som sendte forslaget til Landsmøtet i 2015 og som dere vet har vi kjempet for dette siden.

Senioruka på Storefjell ble arrangert første gang i 1998. Initiativtager og primus motor var Einar Sæther fra Norsk Pensjonistforbund. Einar fikk med seg Buskerud Fylkeskommune med Kjersti Bærug Hulbak og Frode Larsen. Det ble dannet en prosjektgruppe som fikk navnet «Mosjon og idrett for eldre i Buskerud. Første senioruka samlet 220 deltagere og kostet kr. 525,- pr person og det i 5 dager. Hans Ludvigsen har vært vår faste trubadur siden 2007. vi ønsker å takke Buskerud Fylkeskommune og senere Viken Fylkeskommune for støtten til dette viktige Folkehelsetiltaket som er like populært den dag i dag.

Konferanse om Folkehelse og Kultur for Eldre har også vært tradisjon for oss i Buskerud. Den ble først arrangert i 2011 og var et samarbeid mellom Buskerud Fylkeskommune og Pensjonistforbundet Buskerud hvor også Eldrerådene i Buskerud ble invitert. På dette arrangementet har vi hatt utrolig mange gode foredragsholdere som blant annet Espen Rostrup Nakstad, Statssekretær Ellen Rønning Arnesen med flere.

Bildet av dagens pensjonist har endret seg mye gjennom disse årene. Gjennomsnittlig Levealder for menn var 69 år og 78 år for kvinner i 1951 og dette har økt jevnt og trutt fram til i dag hvor levealderen er henholdsvis 80,9 for menn og 84,5 for kvinner. Vi har to generasjoner Pensjonister. Vi er friske og raske og det er kun ca. 20% av oss som trenger hjelp fra det offentlige. Vi kan bidra som frivillige, men da må kommunene legge til rette for dette samarbeidet. Vi er frie og frivillige

 I jubileumsåret framstår Fylkesforeningen som en sterk organisasjon tilsluttet Pensjonistforbundet som nå har 257.000. Vi ønsker å takke alle dere tillitsvalgte (ca. 350) som driver en frivillig innsats for eldre i form av medlemsmøter, aktiviteter og arbeid gjennom eldrerådene i egne kommuner.